Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Engineering Technology, Mechanics and Mechanical Engineering
Title in original language "Vibrāciju izpēte elektromagnētiskajos indukcijas sūkņos ar rotējošiem pastāvīgajiem magnētiem"
Title in English "Analysis of Vibrations in Electromagnetic Pumps with Rotating Permanent Magnets"
Department
Scientific advisor profesors Jānis Auziņš
Reviewer profesors Aleksandrs Januševskis
Abstract Maģistra darbā tiek pētītas vibrācijas elektromagnētiskās indukcijas sūkņos ar pastāvīgiem rotējošiem magnētiem. Ir veikts literatūras apskats par līdzšinējiem sasniegumiem magnetohidrodinamikā, rotoru dinamikā un vibrācijās. Pirms veikt pētījumu ir izvirzītas piecas hipotēzes par vibrāciju raksturu un cēloņiem un balstoties uz līdzšinējo pieredzi, izgatavota eksperimentālā iekārta, kura ir vienkāršota, kanāls aizstāts ar imitāciju, tātad eksperimentos nav šķidra metāla sūknēšana, tāpat arī teorētiskajos aprēķinos. Teorētiskajā daļā ir veikts aprēķins magnētiskajiem spēkiem. Statikā izmantojot galīgo elementu metodi datorprogrammā FEMM un dinamikā analītiski veikts tuvināts aprēķins. Ir meklētas kritiskās frekvences sūkņa rāmim, izmantojot galīgo elementu metodi datorprogrammā SolidWorks. Savukārt vārpstai un rotoram ir atrastas pirmās kritiskās frekvences analītiski. Darbā īsi ir aprakstīti mehāniskie spēki, kādi darbojas sistēmā, vienkāršotā gadījumā. Pētījumu teorētisko datu un hipotēžu apstiprināšanai ir veikts eksperiments. Sūknim pie kanāla ir nostiprināts sensors, kas paātrinājumu pārveido elektriskā signālā un to tālāk apstrādā ar datoru. Ir ierakstīti dati, kad sūknis ir izslēgts un tam radīts trieciens, meklējot pašsvārstību frekvences, ir dati, kad sūknis ir ieslēgts pie dažādiem rotācijas ātrumiem un analizētas vibrācijas ar Furjē transformāciju. Ir ierakstīti dati, kad magnētvads ir pielikts, noņemts, tā galā pievienotas papildus plāksnes. Eksperimentāli iegūtie dati ir interpretēti. Darbā nobeigumā ir secinājumi par eksperimentālajiem datiem un teorētiskajiem datiem. Viena no hipotēzēm ir apstiprināta pilnībā, ka magnētu skaits uz rotora mijiedarbojas ar rotāciju un paaugstina uzspiesto frekvenci. Pārējās hipotēzes ir apstiprinātas daļēji. Pieminēti arī turpmākie attīstības soļi pilnīgākai izpratnei par fizikālajiem procesiem, vibrācijām sūknī. Darbā: 69 lpp. teksts, 54 attēli, 7 tabulas, 1 pielikums un 19 nosaukumu informācijas avoti.
Keywords MEHĀNIKA, MAGNETOHIDRODINAMIKA, ELEKTRODINAMIKA, VIBRĀCIJAS, REZONANSE, PAŠSVĀRSTĪBU FREKVENCES
Keywords in English MECHANICS, MAGNETOHYDRODYNAMICS, ELECTRODYNAMIC, VIBRATION, REZONANSE, CRITICAL FREQUECNY, FOURIER
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 10.06.2013 14:22:01