Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language E-biznesa modeļi uzņēmuma darbības efektivitātes nodrošināšanai
Title in English E-business Models for Ensuring a Company Efficiency
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Profesore Elīna Gaile-Sarkane
Reviewer Doktore Jeļena Titko
Abstract Libert N Ngale. E-biznesa modeļi uzņēmuma efektivitātes nodrošināšanai: Maģistra darbs / Libert N Ngale, Elīna Gaile-Sarkane, profesore, ekonomikas zinātnes doktore – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts, Starptautisko programmu nodaļa, maģistra programma „Uzņēmējdarbība un vadība” 2013. – 122 lpp. Maģistra darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Tajā ir iekļautas 8 tabulas, 34 attēli. Izmantotās literatūras saraksts sastāv no 68 avotiem. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām: analītiskās, teorētiskās un praktiskās daļas. Analītiskajai nodaļai ir divas apakšnodaļas. Vispirms autors vispārīgi analizē e-biznesu, pievēršot uzmanību e-biznesa jēdzienam, e-biznesa tipiem un tā attīstībai pasaulē un it īpaši Eiropā. Otrajā apakšnodaļā, autors vispārīgi aplūko tirdzniecības produktivitāti, tehnoloģiju ietekmi uz tirdzniecības apjomiem un pārdošanas menedžmentu. Teorētiskajā daļā autors, galvenokārt, aplūkoto to, kādi faktori ietekmē e-biznesa modeļus tirdzniecības uzņēmumā. Šī darba autors kritiski analizē faktorus, kas ietekmē e-biznesa modeļus, kā uz tā pamata izvirza savus faktorus, kas tiek izmantoti e-vides biznesa faktoru klasifikācijas modelī. Šajā daļā autors pats analizē e-biznesa modeļus. Praktiskā darba daļā, par pamatu analīzei tiek ņemts Amazon.com, starptautisks preču lieltirgotājs internetā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta Amazon.com, vēsturei, struktūrai un finansēm. Darba gaitā autors pielieto savu izstrādāto e-biznesa modeli, lai kritiski izanalizētu šī modeļa piemērojamību Amazon.com. Visbeidzot, autors sniedz secinājumus par paveikto pētniecisko darbu, ka arī sniedz rekomendācijas attiecībā uz pārdošanas nozari Amazon.com un citiem tirgotājiem.
Keywords E-bizness, modeļi, uzņēmuma efektivitāte
Keywords in English E-Business, Moldels, company efficiency
Language eng
Year 2013
Date and time of uploading 10.06.2013 14:16:26