Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language FexOy/ZnO kompozītu nanodaļiņu iegūšana un raksturošana
Title in English Preparation and characterization of FexOy/ZnO composite nanoparticles
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Mg.sc.ing. A.Gabrene, Dr.sc.ing. I.Juhņeviča
Reviewer Dr.sc.ing. S.Gaidukovs
Abstract Bakalaura darbā apskatīti FexOy-ZnO kompozītmateriālu un to veidojošo oksīdu raksturojumi, kā arī aplūkotas kompozītu sintēzes metodes: līdzizgulsnēšanās metode, sola-gela metode, mehāniski-ķīmiskā aktivācija un hidrotermālā sintēze. Eksperimentālajā daļā veikta FexOy-ZnO sistēmas sintēze, izmantojot līdzizgulsnēšanās metodi, variējot Fe3+ jonu daudzumu sistēmā. Iegūtie produkti analizēti izmantojot RTG, FT-IS, SEM, gaismas absorbcijas un fotoluminiscences spektroskopiju, daļiņu izmērus noteica ar Brookhaven iekārtu, kā arī veikti jutības mērījumi sensoro īpašību pētījumu nolūkos. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 2002. līdz 2013. gadam, izmantojot jaunāko literatūru, kas atrodama RTU ORTUS sistēmā pieejamajās datu bāzēs. Darbs noformēts izmantojot Rīgas Tehniskās universitātes grāmatu NORĀDĪJUMI STUDIJU NOSLĒGUMA DARBU NOFORMĒŠANAI (Rīga-2003). Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā 64 lpp. Darbs satur 28 attēlus, 6 formulas un 7 tabulas, un tajā izmantoti 56 literatūras avoti.
Keywords Dzelzs oksīdi, cinka oksīds, nanokompozīts, līdzizgulsnēšana.
Keywords in English Iron oxides, zinc oxide, nanocomposite, co-precipitation.
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 10.06.2013 13:03:31