Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Uzņēmumu resursu plānošanas sistēmas lietotāju saskarnes izstrādes vadlīniju novērtēšana
Title in English Evaluation of Enterprise Resource Planning System User Interface Development Guidelines
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Jānis Grabis
Reviewer Mg. sc. ing. Artūrs Braučs
Abstract Pēdējās dekādes laikā biznesa procesi ir kļuvuši daudz sarežģītāki, un līdz ar to ir pieaudzis uzņēmumu resursu plānošanas sistēmu izmantošanas biežums un arvien vairāk uzņēmumu paļaujas uz tām. Uzņēmumu resursu plānošanas sistēmas aptver arvien lielāku skaitu biznesa procesu un ir ieguvušas dažādas papildus funkcijas. Līdz ar paplašināšanos un funkcionālo iespēju pieaugumu, lai izvairītos no sarežģītības pieauguma, ir nepieciešama intuitīva un efektīva lietotāju saskarne balstīta uz lietotāju ērtībām un izstrādāta pēc vispārpieņemtām lietotāju saskarņu izstrādes vadlīnijām. Bakalaura darba galvenais mērķis ir novērtēt Microsoft Dynamics AX 2012 uzņēmumu resursu plānošanas sistēmas lietotāju saskarnes izstrādes vadlīnijas. Bakalaura darba uzdevumi ir: esošo pētījumu par lietotāju saskarnes izstrādes vadlīnijām apkopošana; Microsoft Dynamics AX 2012 lietotāju saskarnes izstrādes vadlīniju izpēte un to atbilstības vispārlietotajām lietotāju saskarnes izstrādes vadlīnijām novērtēšana; un ERP (Enterprise Resource Planning) sistēmas lietotāju saskarņu salīdzināšana ar saskarnēm, kuru izstrādē ievērotas lietotāju saskarņu vispārpieņemtās vadlīnijas, un saskarni, kurā vadlīnijas netika izmantotas. Lai sasniegtu bakalaura diplomdarba mēķi, tika veikta literatūras izpēte, kurā noskaidroti lietotāju saskarnes izstrādes galvenie principi un veikts svarīgāko Microsoft Dynamics AX 2012 lietotāju saskarnes izstrādes vadlīniju apkopojums, un to atbilstības novērtējums šiem principiem. Bakalaura diplomdarba ietvaros vieksmīgi praksē tika pielietotas teorētiskajā daļā apskatītās un izanalizētās izstrādes vadlīnijas un veikta izstrādāto lietotāju saskarņu salīdzināšana. Darba apjoms: 58 lapaspuses, 1 tabula, 32 attēli.
Keywords ERP, Lietotāju saskarne, izstrādes vadlīnijas, Microsoft Dynamics AX 2012
Keywords in English ERP, User Interfaced design, design guidelines, Microsoft Dynamics AX 2012
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 10.06.2013 12:22:39