Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts"
Title in English "Project for improving the business performance of a catering business "
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec.,doc. R.Greitāne
Reviewer Mg.oec.,lekt. I.Ovčiņņikova
Abstract Darba nosaukums Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma darbības pillveidošana, jauna produkta ieviešana. Darba apjoms ir 80. lpp, tas sastāv no 5 nodaļām, kas sīkāk sadalītas vairākās apakšnodaļās. Darbā ir ietvertas 9 tabulas un 19 attēli. Pirmajā nodaļā tiek raksturota uzņēmuma darbība, analizēti uzņēmuma finanšu rādītāji, kā arī raksturotas izvirzītās problēmas. Otrajā nodaļā ir aprakstīta jaunā produkta izstrāde, rādītāji, attīstība, izstrādāta personāla motivācijas sistēmas izveide un veikta mārketinga kompleksa pilnveide. Trešajā nodaļā tiek veikta uzņēmuma mājas lapas pilnveidošana, paplašināšana, jauna dizaina izveidošana, modernizēšana, aprēķinātas šī pasākuma izmaksas - sastādīta tāme. Ceturtā nodaļa atspoguļo darba un dabas aizsardzības uzņēmumā, tiek sastādīta Somijas 5 baļļu matrica, ar ko tiek novērtēti galvenie riski, tiek veikta darbinieku aptauja, izskatīti profesiju pārstāvju riski. Piektajā nodaļā tiek attēlota informācija tabulās, grafikos un diagrammās. Darba nobeigumā autore izdara secinājumus, kas gūti darba izstrādes gaitā, atziņas formulētas secinājumos un priekšlikumos. Tā kā restorāns ir reāli eksistējošs, ir, tad diplomdarbs ir izmantojams praktiski, lai uzņēmums varētu attīstīt šo pakalpojumu un no tā gūt peļņu. Darbā izmantoti 28 literatūras avoti, tajā skaitā interneta avoti.
Keywords Darbības pilnveidošana, restorāns.
Keywords in English Perfomance of a catering business,restaurant.
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 12.06.2013 08:56:40