Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Mechanical and Insrumental Engineering
Title in original language SIA „FONONS” siltumsūkņa modernizācija
Title in English Modernization of „FONONS” Ltd. heat pump
Department
Scientific advisor A.Kromanis
Reviewer D. Avišāns
Abstract Darbs SIA FONONS siltumsūkņa modernizācija. Saistībā ar siltumsūkņa modernizāciju tiek veikta elektroniskā izplešanās vārsta projektēšana. Darbā tiek apskatīta termostatiskā un elektroniskā izplešanās vārsta mehānisma uzbūve, tehniskie un metroloģiskie raksturlielumi, tā darbības pamatprincipi un uzdevums siltumsūkņa sistēmā un saldēšanas ciklā vispārēji. Projektā apskata iespējamās vārsta vadības piedziņas kinemātiskās un mehāniskās īpašības, tās salīdzina un tiek izvēlēts piemērotākais konstruktīvais risinājums elektroniskā vārsta vadības piedziņai un uz tās pamata tiek projektēts arī pats elektroniskā izplešanās vārsta aparāts. Projektā tika veikti šādi aprēķini: vārsta dozētājadatas izturības pārbaude saistībā ar konstruktīvām izmaiņām tās stiprinājumos; noteikts slogskrūves pārvada darbībai nepieciešamais griezes moments un veikta piemērota motora izvēle; slogskrūves izturības pārbaude; izveidota vienas detaļas (balsta) izgatavošanas tehnoloģiskā operāciju karte un veikts vienas virsmas apstrādes aprēķins; analizēti jautājumi par jaunās iekārtas ekonomiku, vides un darba drošību. Noslēgumā izdarīti secinājumi par rezultāta atbilstību sākotnējai iecerei. Projekta rezultātā izveidots elektroniskā izplešanās vārsta kopsalikuma rasējums, aparāta detaļu darba rasējumi, aparāta salikšanas shēma, detaļas (balsta) tehnoloģiskās apstrādes operāciju skices un siltumsūkņa kopsalikuma rasējums ar iekļautu konstruēto vārstu. Darbs satur paskaidrojuma aprēķinu rakstu 64 lpp., 30 attēlus, 2 tabulas, 20 literatūras avotus, 3 pielikumus, 8 rasējumus A1, specifikācijas 5 lpp.
Keywords Siltumsūknis, elektroniskais izplešanās vārsts, projektēšana
Keywords in English Heat pump, electronic expansion valve, design
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 10.06.2013 11:39:37