Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Sarežģītu iegulto sistēmu kvalitātes uzlabošana: problēmas un risinājumi
Title in English Increasing the Quality of Complex Embedded Systems: Problems and Solutions
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Dr.habil.sc.ing., prof. J.Osis
Reviewer Dr.sc.ing. J.Grigorjevs, „Tieto Latvia” SIA testēšanas nodaļas vadītājs
Abstract Maģistra darba mērķis ir izpētīt sarežģītas iegultās sistēmas, apskatīt to svarīgākās programmatūras kvalitātes problēmas, kā arī ierosināt priekšlikumus, kā uzlabot iegulto sistēmu kvalitāti. Darba pirmajā nodaļā autors padziļināti iepazīstas ar iegultajām sistēmām. Otrajā nodaļā tiek izskatīti programmatūras kvalitātes atribūti un programmatūras kvalitātes novērtēšanas metodes. Darba trešajā nodaļā tiek identificēti galvenie iegulto sistēmu programmatūras kvalitātes izaicinājumi un tiek definētas problēmas un iespējamie risinājumi. Šajā nodaļā tiek apskatīti gan akadēmiskie pētījumi, gan industrijas profesionāļu aptaujas. Maģistra darba autors izsecina, ka ar esošajām metodēm netiek nodrošināta kvalitatīva iegulto sistēmu programmatūras izstrāde. Maģistra darba ceturtajā nodaļā tiek pieņemts lēmums, ka esošās iegulto sistēmu programmatūras izstrādes metodes nespēj nodrošināt pietiekami augstu programmatūras kvalitāti, tādēļ tiek piedāvāta jauna iegulto sistēmu projektēšanas pieeja, kas ir balstīta uz matemātisku bāzi un kurā tiek izmantoti vadības teorijas elementi. Darba rezultējošā daļā tiek piedāvāta jauna teorija iegulto sistēmu projektēšanā, kas tiek risināta uz praktiska piemēra bāzes. Maģistra darbā ir 75 lappuses, 16 attēli, 1 tabula, un 48 nosaukumu informācijas avoti.
Keywords Iegultās sistēmas, programmatūras kvalitāte, TFM, kopprojektēšana
Keywords in English Embedded Systems, Software Quality, TFM, Co-Design
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 09.06.2013 14:25:47