Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Automation and Computer Engineering
Title in original language Vielas agregātstāvokļa maiņas modelēšana
Title in English State of Matter Phase Transition Modeling
Department Viedo datortehnoloģiju institūts
Scientific advisor AADG pr.g. prof. A. Glazs
Reviewer
Abstract Darbā veikts pētījums, kura mērķis ir vielu agregātstāvokļu maiņas vizualizācija reāllaikā. Piedāvāts teorētisks modelis, kas spēj ātri noteikt siltuma plūsmas un veikt agregātstāvokļu maiņas 3D režģī. Pēc tam praktiski realizēta programma, kurā ar piedāvāto modeli veikta ledus kušanas vizualizācija. Darbs sastāv no vairākām daļām. Vispirms tiek veikts neliels ieskats termodinamikā, no kā atrastas galvenās problēmas, kuras jārisina šim modelim - datu reprezentācijas veids, kas atbalstītu agregātstāvokļu maiņas un siltuma vienādojuma atrisināšana. Pēc tam tiek piedāvāts modelis kurā aprakstīts, kā dati tiks atspoguļoti ar daļiņu modeli 3D režģī un noteikti secīgi soļi šo datu apstrādei. Atrasts kritērijs, kā izvēlēties rūtiņas izmēru režģī. Pievērsta liela uzmanība siltuma vienādojumam un tā risināšanai 3D, rezultātā piedāvāti operatori ātrai otrās kārtas gradienta vērtības atrašanai. Daļiņu pārvietošanai var izmantot eksistējošas metodes daļiņu kustības modelēšanai Eilera režģī. Praktiskajā daļā aprakstīts, kā tiek veikta ātrdarbīga šī modeļa realizācija ar OpenGL un GLSL, atspoguļojot modeļa datus kā 3D tekstūru. Papildus tam īstenots staru projicēšanas algoritms, kas nepieciešams tilpuma vizualizācijai. Darbā: 95 lpp. teksts, 8 attēli, 11 tabulas 3 pielikumi un 25 nosaukumu informācijas avoti.
Keywords agregātstāvokļi, siltuma vienādojums, modelēšana, vizualizācija reāllaikā
Keywords in English phase transition, heat equation, modelling, real time vizualization
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 11.06.2013 15:37:55