Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Reāllaika tīmekļa lietojumu izstrādes pieeju analīze
Title in English Analysis of Development Approaches of Real-time Web Applications
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor as.prof. N. Prokofjeva, Dr.sc.ing.
Reviewer A.Suhorukovs, Dr.sc.ing., SIA "VeriFone Latvia", programmatūras izstrādātājs
Abstract Maģistra darbā ir izpētītas un salīdzinātas savā starpā reāllaika tīmekļa lietojumu izstrādes pieejas un tehnoloģijas, kā arī izstrādāts vairāklietotāju reāllaika tīmekļa lietojums, kas pielieto visas apskatītas šajā darbā reāllaika tīmekļa tehnoloģijas. Galvenā uzmanība pievērsta šādu uzdevumu risināšanai: reāllaika tīmekļa paradigmas un tās lietošanas gadījumu pētīšana, pamatojoties uz literatūras apskatu un analīzi, eksistējošu reāllaika tīmekļa lietojumu izstrādes pieeju un tehnoloģiju analīze un salīdzinājums, sistēmas funkcionālu un nefunkcionālu prasību definēšana un sistēmas projektējuma izstrādāšana, vairāklietotāju reāllaika tīmekļa lietojuma Q&A izstrādāšana. Maģistra darbs sastāv no sešām nodaļām un nobeiguma. Pirmajā nodaļā (ievads) aprakstīta tēmas aktualitāte, formulēts darba mērķis un uzdevumi. Otrajā nodaļā ir apskatītas reāllaika tīmekļa paradigma un tās lietošanas gadījumu izpēte, kas ir pamatots uz literatūras apskatu. Trešajā nodaļā ir aprakstītas reāllaika tīmekļa lietojumu izstrādes tehnoloģijas, to darbības principi, priekšrocības un trūkumi. Ceturtajā nodaļā iepriekš apskatītas reāllaika tīmekļa lietojumu izstrādes tehnoloģijas tiek salīdzinātas savā starpā, izmantojot izvirzītus kritērijus. Piektajā nodaļā ir aprakstīti vairāklietotāju reāllaika tīmekļa lietojuma izstrādes posmi, kur ietilpst sistēmas prasības, sistēmas projektējums, aprakstīts iepriekšējās nodaļās reāllaika tīmekļa lietojumu izstrādes tehnoloģiju pielietojums izstrādāta reāllaika tīmekļa lietojumā. Sestajā nodaļā ir dots izstrādātas sistēmas lietotāja ceļvedis un aprakstītas visas sistēmas funkcijas. Maģistra darbā ir 63 lapaspuses, 46 attēli un 1 tabula. Šī darba izstrādei bija izmantoti 37 literatūras avoti.
Keywords reāllaika tīmeklis, ajax, comet, websockets
Keywords in English real-time web, ajax, comet, websockets
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 08.06.2013 11:22:27