Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma darbības attīstības projekts
Title in English Project for developing business performance of a company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
Reviewer Dr.oec. A.Prauliņš
Abstract Diplomprojekta autors: Zeile I. (2013.) Diplomprojekta tēma: Uzņēmuma darbības attīstības projekts Autors ir studējis: RTU IEVF Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedrā, studiju programmā „Uzņēmējdarbība un vadīšana” – specializācijas virziens „Mārketings un tirdzniecības ekonomika”. Diplomprojekta mērķis ir, izmantojot apkopoto un izanalizēto informāciju par SIA „Coffee Nation”, veidot atziņas un izdarīt secinājumus, kā arī izvirzīt priekšlikumus uzņēmuma darbības attīstībai. Diplomprojekts sastāv no analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības un grafiskās daļas. Diplomprojekta apjoms ir 72 lapas. Darbā ietilpst 36 attēli, 25 tabulas un 1 formula. Grafiskajā daļā ir 16 attēli. Analītiskajā daļā ir raksturota uzņēmuma darbība, tās rezultātu novērtejums, analizēta uzņēmuma vide, lai izvirzītu priekšlikumus uzņēmuma tālākajai attītībai. Projekta aprēķinu daļā veikti aprēķini analītiskā daļā izvirzīto problēmu risināšanai. Tehnoloģiskajā daļā, tika izveidota uzņēmuma klientu datu bāze, kas uzlabotu uzņēmuma pārvaldes sistemu. Darba un dabas aizsardzības daļā tika novertēti darba riski un izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns. Grafiskajā daļā tika apkopoti diplomprojektā iekļautie, autores izsrādātie vizuālie materiāli. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir izmantot mārketinga aktivitātes, konkurētspējīgās priekšrocības attīstīšanai, moderrnizēt un ieviest jaunas tehnoloģijas un optimizēt krājumus.
Keywords konkurētspējīgā priekšrocība, mārketinga aktivitātes, klientu datubāze
Keywords in English competitive advantage, marketing activities, customer database
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 07.06.2013 20:55:07