Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Banku darbības efektivitātes novērtēšana, pielietojot datu čaulas analīzes metodi
Title in English The Banking Performance Measurement Using Data Envelopment Analysis Approach
Department
Scientific advisor Mg.oec. Tatjana Aršinova
Reviewer
Abstract Artas Kazekas bakalaura darba "Banku darbības efektivitātes novērtēšana, pielietojot datu čaulas analīzes metodi" mērķis ir pilnveidot banku darbības efektivitātes novērtēšanas metodoloģiju, pielietojot kvantitatīvās un statistiskās modelēšanas metodes. Izpētes problēma balstīta uz ekonomiski pamatotu kritēriju izstrādi un to pielietojumu banku darbības efektivitātes novērtēšanai. Darba teorētiskajā daļā aprakstītas aktuālās Latvijas finanšu sektora tendences un metodes banku efektivitātes novērtēšanai. Pētījuma daļā analizēta banku darbības efektivitāte uz kvantitatīvo rādītāju izpētes pamata un pielietojot datu čaulas analīzes metodi. Izmantojot pieejamo informāciju, izanalizēta Latvijas banku izlases kvantitatīvo rādītāju kvalitāte un Latvijas banku finanšu pārskati, efektivitātes līmeņa dinamika pēc datu čaulas analīzes CCR un BCC modeļiem, neefektivitātes cēloņi, optimālie resursu un produkcijas apjomi neefektīvajām bankām, kā arī veikta banku apvienošanas simulācija. Analizējot pētījuma rezultātus, autore piedāvā izmantot daudzpusīgu banku efektivitātes novērtēšanas metodoloģiju, īpašu uzmanību pievēršot analizējamo kritēriju izvēlei. Darbā: 61 lappuse, 14 attēli, 9 tabulas, 11 formulas, 11 informācijas avoti, 2 pielikumi.
Keywords Banka, efektivitāte, datu čaulas analīze, CCR, BCC
Keywords in English Bank, performance, Data Envelopment Analysis Approach, CCR, BCC
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 07.06.2013 18:53:18