Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma stratēģiskās attīstības modeļi starptautiskā tirgū
Title in English Models of Company Strategic Development in International Market
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Profesore Elīna Gaile-Sarkane
Reviewer Profesore Nataļja Lāce
Abstract Bigvava, R. Kompānijas Stratēģiskās Attīstības Modeļi Starptautiskajā Tirgū: Maģistra darbs/R. Bigvava, Elīna Gaile-Sarkane, profesore, ekonomikas doktors Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts, Ārzemju studentu departaments, maģistra programma Uzņēmējdarbība un vadīšana 2013 p. 85. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā. Tas sastāv no 30 skaitļiem. Izmantotajā literatūrā ir 47 avoti. Maģistra darbs, galvenokārt, sastāv no 3 daļām: analītiskā, teorētiskā un praktiskā daļa. Analītiskā daļa tiek koncentrēta uz konkurenci starp IT uzņēmumiem starptautiskā līmenī. Piedevām, autors analizē stratēģiju lomu konkurencē un svarīgos veiksmes faktorus starp tautiskajā tirgū. Autore ir ievākusi visus statistiskos datus argumentu aizstāvēšanai šinī daļā. Teorētiskā daļa ir koncentrēta uz populārāko stratēģisko attīstības modeļu teoriju analīzi un lēmumu ietekmējošos faktorus uzņēmumā. Balstoties uz teoriju un pašas veikto izpēti, autore piedāvā 2 teorētiskus jauninājumus uzņēmuma stratēģijas attīstības modelis un faktori, kas ietekmē lēmumu pieņemšanu uzņēmumā. Praktiskā daļa, galvenokārt, analīze somu starptautisko saziņas un informācijas tehnoloģiju korporāciju - Nokia. Pirmkārt, autore raksturo detalizēti Nokia uzņēmuma identitāti, kultūru, pašreizējo stratēģiju, finansiālo darbības rezultātu un produktu klāstu. Otrkārt, autore analizē uzņēmumu stratēģiski un finansiāli. Pēc pētījumiem autore nonāk pie secinājuma, ka stratēģijām ir liela loma Nokia uzņēmuma konkurētspējā. Beigās autors pielieto Nokia uzņēmumam divus jaunos modeļus, attīstītus disertācijas otrajā daļā, un sniedz ieteikumu, kādus uzlabojumus vajag veikt stratēģiski, lai sasniegtu panākumus starptautiskajā tirgū.
Keywords stratēģiskā attīstības modeļi
Keywords in English Strategic Management
Language eng
Year 2013
Date and time of uploading 07.06.2013 15:09:27