Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Zaļā mārketinga izmantošana uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai
Title in English Green Marketing Approach for Increasing of a Company Competitiveness
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Profesore Elīna Gaile-Sarkane
Reviewer Profesore Inga Lapiņa
Abstract Gelashvili A. Zaļā marketinga pieeja uzņēmuma konkurētspējas palielināšanai: Maģistra darbs/ A. Gelashvili, Elīna Gaile-Sarkane, Profesore, Ekonomikas Doktore-Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un Vadības fakultāte, Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts, Ārvalstu studentu departaments maģistra programma Uzņēmējdarbība un vadīšana 2013. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā. Tas sastāv no 1 tabulas, 59 attēliem. Maģistra darbs, pārsvarā, sastāv no trim daļām: analītiskā, teorētiskā un praktiskā daļa. Pirmā, darba analītiskā daļa ir veltīta teoriju apskatam, kas koncentrējas uz zaļo mārketingu un klientu attiecību pārvaldību. Darbā tiek sniegts īss situācijas apraksts par katru no zaļā mārketinga veidiem. Autore apskata un analizē statistikas datus, lai dziļāk saprastu tēmu un izskaidrotu kādēļ ir svarīgi gūt konkurences priekšrocības, izmantojot darbā aprakstītās stratēģijas. Otrā darba daļa ir teorētiskā daļa, un tā sniedz īsu un detalizētu informāciju par jau esošajiem zaļā mārketinga moduļiem un klientu attiecību vadību. Autore apraksta kā veidot savstarpēji saistītus zaļā mārketinga un CRM modeļus. Ir izstrādātas novitātes: Zaļais CRM modelis un zaļā mārketinga un attiecību pārvaldes funkcijas. Un pēdējā daļa, praktiskā, un sniedz informāciju par kompānijas British Petrolium darbības apskatu, tiek analizēta uzņēmuma pašreizējā situācija attiecībā uz uzņēmuma budžetu un raksturo tā pašreizējās mārketinga stratēģijas. Darbā ir iekļauta pilna BP Global situācijas analīze un tiek sniegti ieteikumi kā uzlabot klientu uzticību un lojalitāti, kā arī ieņēmumus. Izanalizējot visus datus un informāciju, autore var secināt, ka zaļā mārketinga un CRM nozīme uzņēmumu darbības nodrošināšanā strauji pieaug. Uzņēmumiem ir nepieciešams pieņemt videi draudzīgas stratēģijas, lai saglabātu ilgtspējīgu konkurences pārsvaru, palielinot klientu uzticību un lojalitāti un ienākumus.
Keywords zaļais mārketings, konkurētspēja
Keywords in English Green Marketing, competitiveness
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 07.06.2013 15:02:47