Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English The Project of Perfection of a Company Operation Efficiency
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Prakt.doc., Mg.oec. I. Ezera
Reviewer Doc., Dr.sc.ing. G. Kozaka
Abstract Diplomprojekta autors: Monta Plūme Diplomprojekta vadītāja: Prakt.doc., Mg.oec. I. Ezera Diplomprojekta temats: „Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts”. Diplomprojekta apjoms: 76 lpp. Darbs sastāv no ievada, piecām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, 8 pielikumiem, 26 tabulām un 29 attēliem, izmantotas 11 formulas, izstrādājot darbu tiek izmantoti 36 literatūras avoti. Diplomprojektā izmantotie materiāli: LR likumi, vispārējā un speciālā literatūra, nepublicētā literatūra, statistiskie dati un interneta resursi un uzņēmuma sniegtā informācija. Analītiskā daļā tiek analizēta veidots AS „Cēsu alus” nozares raksturojums, uzņēmuma apraksts. Ar dažādu formulu palīdzību tiek noteikta uzņēmuma ražošanas jauda. Ir izveidota SVID analīze. Analītiskajā daļā tiek pierādītas uzņēmuma nepilnības. Projekta daļā autore izvirza uzņēmuma darbību pilnveidošanas iespējamos projektus un to izpildes iespējas. Šie autores izvirzītie priekšlikumi tiek izanalizēti, tika veikti nepieciešamie aprēķini un tika piedāvātas naudas gūšanas iespējas, lai šos projektus varētu īstenot. Tehnoloģiskā daļā tiek aplūkota uzņēmuma AS „Cēsu alus” datu bāzes izveidošana. Tiek pamatots projekta noderīgums. Darba aizsardzības daļā tiek analizēti darba drošības riski un to samazināšanas pasākumi, ka arī rēķināti nepieciešami līdzekļi, lai īstenotu uzņēmuma darba aizsardzības pasākumu plānu. Grafiskā daļā ir iekļauti tabulas, attēli un grafiki, kas atspoguļo projektēšanas gaitā iegūtos rezultātus.
Keywords Ražošanas jauda, materiālu izmaksas,SVID analīze, pamatlīdzekļu iegāde
Keywords in English Production capacity,cost of materials, SWOT analyze,purchase of fixed assets
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 07.06.2013 14:12:44