Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Dabasgāzes perspektīvas centralizētajā siltumapgādē"
Title in English "Natural gas perspective for district heating"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor E.Dzelzītis
Reviewer P.Šipkovs
Abstract Diplomprojekts sastāv no bakalaura darba analītiskās daļas Dabasgāzes perspektīvas centralizētajā siltumapgādē un inženierprojekta daļas Katlu mājas Rekonstrukcija ar katlu nomaiņu. Analītiskajā daļā tika apskatīts potenciālais dabasgāzes energoresursa īpatsvars pasaules enerģētikas bilancē, kurā priekšroka tiek dota atjaunīgiem energoresursiem. Pasaulē pēdējos gados aktuāls ir jautājums par enerģētikas sektora ietekmi uz vidi, ņemot vērā pieaugošās prasības vides aizsardzībā un drošībā, ko nosaka sabiedrības labklājības un starptautiskās saistības. Dabasgāze Latvijā ir viens no svarīgākajiem kurināmajiem, kuras īpatsvars primāro energoresursu patēriņā sastāda aptuveni trešdaļu. Tāpēc atklāts ir jautājums par dabasgāzes pieejamību nākotnes centralizētajā siltumapgādē. Bakalaura darba mērķis ir apskatīt un izanalizēt dabasgāzes energoresursa potenciālu enerģētikas sektorā turpmākajos gados. Bakalaura pirmā daļā ir apskatīti enerģētikas politikas mērķi un galvenie virzieni. Vēl darbā ir apskatīts slānekļa gāzes ieguves potenciāls un ar tās ieguvi saistītā ietekme uz vidi, kā arī ir apskatīta dabasgāzes loma nākotnes enerģētikā, izanalizējot vairākus potenciālos pasaules enerģētikas struktūras plānus. Inženierprojekta daļas Katlu mājas Rekonstrukcija ar katlu nomaiņu mērķis ir izstādāt tehniski ekonomiski optimālu katlumājas renovācijas projektu, ņemot vērā LBN un projekta tehniskā uzdevuma prasības. Projektā ietvaros tika veikta katlumājas renovācija ar jaunu kondensācijas tipa kaltu uzstādīšanu. Inženierprojekta grafiskā daļa ir izstrādāta uz četriem rasējumiem, kuros ir redzamas projekta vispārēja datu lapa un sistēmas principiālās un aksonometriskās shēmas. Bakalaura darba apjoms ir 65 lpp., tajā ir izmantoti 40 literatūras avoti un interneta resursi. Darbā ir ievietots 23 attēli, 5 tabulas un tajā ir 6 pielikumi.
Keywords Dabas gāze, Slānekļa gāze, Atjaunojamā enerģija, Katlumāja
Keywords in English Natural gas, Shale gas, Renewable energy, Boiler house
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 07.06.2013 09:53:44