Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Tirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Title in English Project for increasing the competitiveness of a trading company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
Reviewer Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
Abstract Darba nosaukums: Tirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts. Uzņēmums - SIA LEKON. Diplomprojekts satur piecas galvenās daļas. Analītiskajā daļā ir sniegta informācija par uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, aprakstīti uzņēmuma galvenie konkurenti un sniegts uzņēmuma raksturojums. Aprēķināti uzņēmuma finansiāli radītāji un sastādīta SVID analīze. Projekta aprēķinu daļa ir sniegtas noteikto problēmu risināšanas iespējas un mehānismi, ir piedāvāti 3 priekšlikumi SIA LEKON konkurētspējas paaugstināšanai- klientu atlaides sistēmas ieviešana, darbinieku motivācijas paaugstināšana, uzņēmuma apgrozījuma palielināšana atverot jaunu tirdzniecības vietu. Tehnoloģiskā daļā tiek veikta uzņēmuma datu bāzes izveidošana. Ir aprakstīta informācija par tehniskiem rīkiem un izmantojamo programmu. Darba un dabas aizsardzības daļa tika veltīta darba risku pakāpes novērtējumam un to samazināšanas pasākumu apraksts. Grafiskajā daļā tiek apkopotas tabulas un attēli, kuri tiks rādīti diplomprojekta aizstāvēšanā. Diplomprojekta apjoms ir 69 lapaspuses, un tas satur 26 tabulas, 26 attēlus, 24 izmantotās literatūras avotus. Diplomprojekts ir rakstīts latviešu valodā.
Keywords tirdzniecības uzņēmums, konkurētspēja, motivācija, sortiments, peļņa, rentabilitāte
Keywords in English commercial enterprise, competitiveness, motivation, range, yield, profitability.
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 06.06.2013 23:33:27