Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electronics
Title in original language "Materiālu dielektriskās caurlaidības mērīšana rezonatoros"
Title in English "Dielectric Constant Measurement in Cavity Resonators"
Department 13200 Institute of Radioelectronics
Scientific advisor Doc. J.Semeņako
Reviewer Prof. J.Jankovskis
Abstract Bakalaura darbā Materiālu dielektriskās caurlaidības mērīšana rezonatoros ir izklāstīta tāda aktuālā mūsdienas elektronikai tēma, kā dielektriķu elektrisko parametru noteikšana. Īpaša uzmanība ir vērsta dielektriskās caurlaidības noteikšanai ar rezonatoru metodi, kā arī šīs metodes eksperimentālai pielietošanai laboratorijas rezonatoram. Darba pirmajā nodaļā ir dots vielas dielektriskās caurlaidības mērīšanas metožu īss apraksts, kā arī veikta iepazīšanās ar rezonatora kā SAF ierīces darbības principiem. Otrā un trešā daļas izklāsta Bakalaura darba pamattēmu tiek sniegti doba rezonatora analīzes rezultāti, it īpaši, tā pielietošanas iespējas novērtējums, kā iekārtas vielas dielektriskās caurlaidības mērīšanai. Analīze iekļauj sevī divus etapus: rezonatora konstrukcijas un īpašību, kas saistītas ar tā uzbūvi, pētīšanu un izvēlēto rezonatora pētīšanas metožu vērtējumu. Dotā darbā likumsakarību atrašanai, kuras pastāv starp rezonatora mērāmiem parametriem, parauga izmēriem un pētāma materiāla dielektrisko caurlaidību, ir izvēlētas divas pieejas: 1) rezonanses sistēmas aizvietošana ar ekvivalentu svārstību kontūru ar koncentrētiem parametriem, kas ir veikta matemātiski aprakstot izvēlēto fizikālo modeli; 2) ar HFSS simulācijas datorprogrammu eksperimentāli uzņemtu raksturlīkņu saimes konstruēšana un analīze. Sājā darbā prioritāte tiek atdota otrai pieejai, jo tās rezultātu patiesums nav apšaubāms, tajā laikā, kad pirmā metode ir uzbūvēta uz autora pieņēmumiem, kuri iegūti, analizējot pieejamo literatūru par šo tēmu. Darbā: 73 lpp. teksts, 32 attēli, 3 tabulas, 5 pielikumi и 25 informācijas avotu nosaukumi.
Keywords Dobs rezonators, dielektriskā caurlaidība, rezonanse, EM lauks, EM vilnis.
Keywords in English Cavity resonator, permittivity, dielectric constant, resonance, EM field, EM wave.
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 06.06.2013 22:50:38