Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Lietojumprogrammas izstrāde, izmantojot Zend ietvaru
Title in English Development of Software using Zend Framework
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor lekt. J. Bule, Dr.sc.ing.
Reviewer O.Ļebedeva, Mg.sc.ing., SIVA Koledža, lektore
Abstract Šis dokuments apraksta bakalaura darba Lietojumprogrammas izstrāde, izmantojot Zend ietvaru izpildes gaitu un iegūtos rezultātus. Tajā tiek aprakstīta Zend ietvara uzbūve, arhitektūras principi un tā svarīgākās komponentes, kā arī ir izskatītas šī rīka priekšrocības. Darba ietvaros tika veikta PHP ietvaru salīdzinošā analīze pēc vairākiem parametriem. Rezultātu praktiskai demonstrēšanai ir izstrādāta lombarda uzskaites sistēmas. Ievadā ir definēts darba mērķis un uzdevumi, kā arī ietvara potenciālā lietojuma sfēra un izvēlētās tēmas aktualitāte. Darba otrajā sadaļā ir apskatīta ietvara uzbūve un tās galvenie principi, detalizēti aprakstīti MVC arhitektūras principi, aplūkoti, autoraprāt, svarīgākie Zend moduļi, turpinot ar ietvara priekšrocību izpēti. Tāpat arī šajā sadaļā tika izvēlēti vieni no populārākajiem PHP ietvariem un ir veikta to salīdzinošā analīze. Trešajā sadaļā ir aprakstīta Lombarda uzskaites sistēmas izveide ar Zend ietvaru. Tika izveidots vienkāršots sistēmas modelis, definētas funkcionālās un nefunkcionālās prasības, parādīts sistēmas projektējums, kā arī iekļauts lietotāja ceļvedis. Darba pārskats sastāv no 44 lapaspusēm, satur 4 tabulas un 14 attēlus.
Keywords Zend, ietvars, PHP
Keywords in English Zend, framework, PHP
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 06.06.2013 21:56:23