Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Pārtikas uzņēmuma attīstības projekts”
Title in English „Development project of a food processing company”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor asoc. prof. L. Vasiļjeva
Reviewer
Abstract Gavrikova A. (2010.) Pārtikas uzņēmuma attīstības projekts. Diplomprojekts. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ražošanas un uzņēmējdarbības katedra, studiju programma Uzņēmējdarbība un vadīšana. Diplomprojekta mērķis: Izstrādāt pārtikas uzņēmuma attīstības projektu. Diplomprojekta apjoms: 72 lpp. Datorsalikumā. Darbā ietvertas 26 tabulas, 27 attēli un 14 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 19 izmantojamie literatūras avoti. Diplomprojektā izmantojamie materiāli: literatūra par ekonomikas un mārketinga jautājumiem, Latvijas Republikas likumi, studiju materiāli, uzņēmuma nepublicētie dati un pētījumu rezultātā iegūtā informācija. Diplomprojekta rezultāti: veikta uzņēmuma darbības apstākļu analīze, analizētas uzņēmuma stiprās un vājās puses, novērtētas uzņēmuma ārējās vides iespējas un draudi. Veikto pētījuma rezultātā izvirzīto problēmu risināšanai, tiek sniegti trīs priekšlikumi: jaunu produktu ieviešana, pamatlīzekļa iegāde un mārketinga komunikāciju programmas sastādīšana.
Keywords Jogurts Jogijs
Keywords in English yogurt Jogijs
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 18.04.2011 12:15:48