Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Risku vadīšanas ekonomiskais pamatojums nekustamā īpašuma darījumos
Title in English Economic justification of risk management in real estate transactions
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.math., VZD projektu vadītājs Māris Grīnbergs
Reviewer Dr.oec., Zin.pētn. Svetlana Fjodorova
Abstract Diplomprojekta tēma ir Risku vadīšanas ekonomiskais pamatojums nekustamā īpašuma darījumos. Analītiskajā daļā autore apskatīja draudu un risku jēdzienus, to skaidrojums un nozīmi darījumos ar nekustamām precēm. Raksturota draudu klasifikācija uzņēmējdarbībā nekustamo īpašumu jomā, kā arī draudu un varbūtības noteikšana un preventīvās un korektīvās darbības draudu iestāšanās mazināšanai uzņēmējdarbībā nekustamo īpašumu jomā. Autore apskatīja arī draudu radītā kaitējuma novērtēšanas metodoliģija, pielietotā metodes, risku varbūtības tehniski ekonomisko pamatojumu, kur apskatīts struktūras izklāsts un pielietotās metodes. Darba gaitā analītiskajā daļā raksturots nekustamo īpašumu jēdziens un nekustamo īpašumu preču tirgus veidi, nekustamo īpašumu tirgus attīstība Latvijā, kā arī nozīmīgākie nekustamo īpašumu apsaimniekošanas draudi. Otrā, projektu aprēķinu daļa veltīta tehniski ekonomisko un sociālo draudu identifikācijas pārskatam, draudu iestāšanās varbūtības un to izraisīto seku izvērtējumam, kā arī apdrošinātāju kompāniju tirgus izpētei nekustamo īpašumu apdrošināšanas pakalpojumu iepirkšanai. Tehnoloģiskajā daļā veikts dzīvokļa apdrošināšanas vērtības palielināšanas tehnoloģiskais pamatojums, kā arī apdrošināšanas prēmijas samazināšana dzīvoklī. Dabas un darba aizardzības daļā raksturoti darba aizardzības pasākumi būvniecības procesos. Diplomprojekta apjoms 95. lpp., darbs sastāv no 4 daļām un grafiskās daļas uz 28 lapām.
Keywords risku vadīšana, nekustamā īpašuma darījumi, ekonomiskais pamatojums
Keywords in English risk management, real estate transaction, economic justification
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 06.06.2013 16:10:33