Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language Ūdens atdzelzošanas un demanganizācijas stacijas
Title in English Water Iron and Manganese Removal Plants
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Prof. T.Juhna
Reviewer doc. R.Neilands
Abstract Ralfa Skrīvera bakalaura darbā (ar inženierprojektu) Atdzelžošanas un demanganizācijas stacija apskatīti pazemes dzeramā ūdens atdzelžošanas un demanganizācijas paņēmieni un principi. Darbā tiek aprakstīts gruntsūdeņu ķīmiskā sastāva veidošanās process un dzeramā ūdens kvalitāte Latvijā, kā arī dzelzs un mangāna ietekme uz ūdens apgādes sistēmām. Darba teorētiskajā daļā ir aplūkoti jautājumi par dzeramā ūdens ieguvi no pazemes avotiem, tā apstrādi un sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Tāpat tiek salīdzināti pazemes dzeramā ūdens atdzelžošanas un demanganizācijas paņēmieni un veidi, un izvēlēts piemērotākais Kokneses pilsētai. Darba pētījuma un aprēķinu daļā sniegts Kokneses pilsētas ūdensapgādes raksturojums. Noteikti ūdens aprēķina patēriņš un ugunsdzēsības ūdens patēriņš. Ņemot vērā paaugstināto dzelzs un mangāna saturu pazemes ūdeņos, paredzēta dzeramā ūdens atdzelžošana un demanganizācija ar bioloģisko-adsorbcijas metodi. Projekta realizēšanai noteiktas nepieciešamās iekārtas un materiāli. Darbā izmantoti šobrīd spēkā esošie Latvijas būvnormatīvi un citi Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi, kā arī Latvijas saistošās Eiropas Savienības direktīvas. Darbs ietver: paskaidrojuma rakstu uz 6 lpp., 2 tabulas, 13 attēlus un grafisko daļu uz 4 lapām. Darbā tika izmantoti 24 literatūras avoti.
Keywords Atdzelžošana un demanganizācija
Keywords in English Iron and manganese removal
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 06.06.2013 10:01:55