Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language K frekvenču diapazonu pielietojums radio līnijas trases izveidei
Title in English Application of K-Bands for Design of Radio Relay Line
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor V.Bobrovs; konsult. A.Udaļcovs
Reviewer Ģ.Ivanovs
Abstract Bakalaura darbā tiek pētīts K frekvenču diapazona pielietojums radio līnijas trases izveidei. Darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek apskatīti vispārīgi pārraides sistēmas parametri un veikts to novērtējums. Otrajā nodaļā tiek analizēti simulācijas izstrādei nepieciešamie parametri. Trešajā nodaļā parādīta mikroviļľu līnijas izstrāde ICS Basic programmā. Ceturtajā nodaļā tiek veiktas simulācijas ICS Basic programmas vidē, pētot signāla jaudas līmeľa izmaiľas uztvērēja ieejā atkarībā no izvēlētā frekvenču diapazona, attālumiem starp antenām, antenu izplatīšanās modeļa un antenu augstumiem. Iegūtie rezultāti apkopoti grafikos un tabulās, veikta to analīze un izdarīti secinājumi. Darbs sastāv no 68 lapaspusēm, 35 literatūras avotiem, 91 attēla, 15 tabulām.
Keywords Radio līnijas trase, K frekvenču diapazons
Keywords in English Radio Relay Line, K - Bands
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 06.06.2013 01:45:10