Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Atvērtā pirmkoda datu bāzu vadību sistēmu salīdzinājums pēc telpisko datu apstrādes iespējām
Title in English Open-source Database Management System Comparison by Spatial Data Processing Capabilities
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Jānis Kampars
Reviewer Mg. sc. ing. Artūrs Braučs
Abstract Bakalaura darbs, veltīts atvērtā pirmkoda datu bāžu vadību sistēmu salīdzinājumam pēc telpisko datu apstrādes iespējām, kas iekļauj sevī teorētisko un praktisko analīzi un pētīšanu. Galvenā uzmanība tiek pievērsta šādu uzdevumu risināšanai: veikt trīs vadošo datu bāzu vadību sistēmu izvēli, veikt teorētisko analīzi balstoties uz zinātniskajām publikācijām, rakstiem un faktiem, novērtēt izvēlēto datu bāzu vadību sistēmu telpisko datu apstrādes iespējas un to nodrošinājumu, veikt pilnu datu apkopojumu un sniegt rekomendācijas citiem lietotājiem. Bakalaura darbs sastāv no ievada, 5 nodaļām un secinājumiem, kuros ir iekļauta arī rekomendācija citiem lietotājiem. Ievadā tiek aprakstīta izvēlētās tēmas aktualitāte, formulēts darba mērķis un uzdevumi. Pirmajā nodaļā tiek veikta trīs vadošo atvērtā pirmkoda datu bāzu vadību sistēmu izvēle un tiek aprakstītas primārās šo vadību sistēmu iezīmes Otrajā nodaļā tiek izveidoti un definēti kritēriji, pēc kuriem tiks veikta savstarpējā datu bāzu vadību sistēmu salīdzināšana. Trešajā nodaļā tiek veikts atvērtā pirmkoda telpisko datu bāzu vadību sistēmu teorētiskais salīdzinājums, balstoties uz dažādiem zinātniskajiem rakstiem, publikācijām un faktiem. Kāda ir šo izvēlēto datu bāzu vadību sistēmu arhitektūra, kā tiek apstrādāti dati un kāds ir telpisko datu apstrādes nodrošinājums. Ceturtajā nodaļa tiek aprakstīta vaicājumu struktūra, pēc kuriem tiek veidoti vaicājumi, lai apstrādātu telpiskos datus. Piektajā nodaļā tiek realizēts praktiskais pētījums, kurā tiek pētīta vaicājumu praktiskā izveide, kā arī tiek veikta iegūto rezultātu analīzi. Darbā ir: 54 lpp., 5 tabulas, 12 attēli, 26 literatūras avoti.
Keywords Telpiskie dati, datu bāzes vadības sistēma, atvērtais pirmkods, datu apstrāde.
Keywords in English Spatial data types, database managment system, open-source, data processing.
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 05.06.2013 23:53:46