Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Dalītās vērtības stratēģijas izveides projekts
Title in English The Project of Development of Shared Value Strategy for a Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Asist., Mg.oec. D. Ščeulovs
Reviewer Prakt.doc., Mg.oec. J. Jakubāne
Abstract Šis diplomdarbs ir izstrādāts Rīgas Tehniskajā universitātē, Inženierekonomikas un vadības fakultātē, Vadībzinību katedrā. Diplomdarbs veidots no piecām daļām analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Analītiskās daļas mērķis ir apkopot un izanalizēt uzņēmuma Veselības centrs 4 darbības raksturojumu un tās iepriekšējo gadu finanšu rezultātus, attīstības tendences un uzņēmuma vides ietekmējošos faktorus, pēc kuru izpētes iespējams noteikt uzņēmuma darbības stiprās un vājās puses, iespējas un draudus. Projektu aprēķinu daļas mērķis ir izstrādāt trīs priekšlikumus, lai palielinātu uzņēmuma Veselības centrs 4 attīstības perspektīvas un iespējas nākotnē, kā arī izanalizētu dalītās vērtības stratēģijas izveides iespējas uzņēmumā, šo iespēju ieviešanas izmaksas un sniegto uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanos. Tehnoloģiskās daļas mērķis ir izstrādāt uzņēmumam Veselības centrs 4 medicīnas preču, izejvielu un iekārtu piegādātāju datu bāzi Microsoft Access programmā, lai uzņēmums spētu operatīvi salīdzināt un apkopot informāciju par šiem sadarbības partneriem, pēc datu bāzē esošās informācijas, tādejādi uzņēmumam ļautu efektīvāk plānot nepieciešamo preču pasūtījumus un piegādātāju izvēli. Darba un dabas aizsardzības daļas mērķis ir izpētīt uzņēmuma Veselības centrs 4 darba aizsardzības sistēmu, kuras uzdevums ir nodrošināt, ka gan darba devēji, gan nodarbinātie spētu darīt visu nepieciešamo, lai darba vide neatstātu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka veselību un drošību darba vietās. Grafiskās daļas mērķis ir atspoguļot diplomprojekta gaitā iegūtos un izstrādātos grafiskos, diagrammas un tabulu veidā attēlotos analīzes rezultātus. Diplomprojekts satur 18 tabulas, 30 attēlus un 21 informācijas avotus. Tās apjoms ir 67 lapaspuses.
Keywords Dalītās vērtības stratēģijas izveide
Keywords in English Creating shared value strategy
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 05.06.2013 20:06:27