Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Aviation Transport
Title in original language "Aviācijas gāzturbīnu dzinēja darba lāpstiņas statiskās izturības paaugstināšana."
Title in English "Aero Gas Turbine Engine Static Strength of Blades Improving."
Department
Scientific advisor Inž.zin.dok., doc. I. Ozoliņš
Reviewer Inž.zin.dok., lekt. S. Kuzņecovs
Abstract Darba tēma ir Aviācijas gāzturbīnu dzinēju darba lāpstiņas statiskās izturības paaugstināšana. Darba galvenais mērķis ir izpētīt un izanalizēt turboventilatora dzinēja augstspiediena turbīnas darba lāpstiņas profildaļas sprieguma stāvokli un tās izmaiņas raksturu atkarībā no bandāžas plaukta pielietošanas un citu raksturīgu lielumu izmaiņas. Darbā par pamatu tika izvēlēta turbīnas darba lāpstiņa, kas pēc ģeometriskiem lielumiem un slogojuma līdzinās dzinēja CFM56-3 augstspiediena turbīnas darba lāpstiņai un tās darba apstākļiem. Nepieciešamā sākotnējā informācija par doto lāpstiņu tika meklēta dzinēja tehniskos aprakstos, kopējā tehniskajā literatūrā un elektroniskos izziņas avotos. Pietrūkstošā informācija tika noteikta ar standarta aprēķinu palīdzību. Dotā darbā uzsvars tiek likts uz darba lāpstiņas aprēķina metodikas un tās īpatnību izprašanu, kas tālāk dotu iespēju sastādīt aprēķina algoritmu ar mēreni precīziem aprēķina rezultātiem, taču ar ievērojami mazāk darbietilpīgiem aprēķina etapiem, jo kļūst nevajadzīgs katru reizi pārtaisīt lāpstiņas trīs dimensijas modeli, koriģējot, piemēram, lāpstiņas ģeometriju. Aprēķina rezultātā iegūts sprieguma sadalījums pa turbīnas darba lāpstiņas garumu, un tā atkarība no raksturīgiem konstruktīviem un gāzdinamiskiem lielumiem, kā arī ar bandāžas plauktu radītā centrbēdzes spēka ietekme uz lāpstiņas profildaļas sprieguma stāvokli. Darbā ir izstrādāta lāpstiņas pamatnes daļas atslodzes aprēķina metodika un iegūta atslodzes ietekme uz spriegumu sadalījumu pa lāpstiņas garumu. Aprēķina rezultāti atbilst loģiskam skaidrojumam, un dod priekšstatu par likumsakarībām starp slogojuma shēmām un spriegumu sadalījumu pa lāpstiņas profila garumu. Darbs rakstīts latviešu valodā. Aprakstošās daļas apjoms sastāda 61 lappuses. Darbā ir iekļauti 32 attēli, 21 informatīvās tabulas, 44 formulas un 9 literatūras avoti.
Keywords Dzinējs, turbīna, lāpstiņa, statiskais, spriegums, atslodze, CFM56-3, profils
Keywords in English Engine, turbine, blade, static, strengh, CFM56-3, profile
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 06.06.2013 17:10:56