Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts nekustamā īpašuma jomā
Title in English Project for improving the company"s operational efficiency in the real estate sector
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
Reviewer Dr.oec., doc. K.Kozlovskis
Abstract Diplomprojekta mērķis ir pakalpojuma uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanas projekta izstrāde. Diplomprojekts ir sadalīts piecās daļās. Pirmā ir analītiskā daļa, kurā ir sniegta informācija par uzņēmumu, tā darbību un organizatorisko struktūru, veikta saimnieciskās un finanšu darbības analīze, aprēķināti uzņēmuma efektivitātes rādītāji un veikta to analīze, tika veikta uzņēmuma bankrota analīze, šī daļa tika pabeigta ar uzņēmuma SVID analīzi un problēmu konstatēšanu. Otra diplomprojekta daļa ir projektu un aprēķinu daļa, kurā ir piedāvāti trīs priekšlikumi uzņēmuma problēmu risināšanai, to īstenošanas plāns un apraksts. Trešā diplomprojekta daļa ir tehnoloģiska daļa, kurā ir aprakstītas uzņēmuma esošas datu bāzes, un izstrādātas to optimizēšanas iespējas ar MS Excel un MS Access programmu palīdzību. Ceturtā daļa ir aprakstīta uzņēmuma darba aizsardzības sistēma, izstrādāts darba risku mazināšanas pasākumu plāns un aprēķinātas tā izmaksas. Piektā daļa ir grafiska daļa, kurā ir apkopoti galvenie šī darba attēli. Diplomprojekta izstrādāšanai tika izmantota dažāda veida literatūra: mācību metodiskā, vispārējā un speciālā literatūra, Rīgas Tehniskās universitātes pasniedzēju materiāli, Latvijas Republikas likumdošanas normatīvie akti, interneta resursi, ka arī uzņēmuma iekšējie dokumenti. Darbs ir izstrādāts latviešu valodā. Diplomdarba apjoms ir 72 lpp. (bez pielikumiem), tajā ietilpst 23 tabulas, 38 attēli un 5 pielikumi.
Keywords nekustamais īpašums, Latvija, tirdzniecība, efektivitāte, veicināšana, īstenošana, projekts
Keywords in English Real Estate, Latvia, trade, efficiency, promotion, implementation, project
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 05.06.2013 17:05:19