Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Title in English The Project of Increasing of a Company Operation Efficiency
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Prakt.doc., Mg.oec. I. Ezera
Reviewer Prakt.doc., Mg.oec. J. Jakubāne
Abstract Diplomprojekta autors: Artūrs Bandonis Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg.oec., prakt.doc. Ilona Ezera Diplomprojekta temats: Uzņēmējdarbības efektivitātes paaugstināšanas projekts Diplomprojekta apjoms: 88 lapas, kurās ietvertas 18 tabulas, 15 attēli un 2 formulas. Darba analītiskā daļa sastāv no 11 nodaļām un 2 apakšnodaļām, projekta aprēķinu daļa sastāv no 3 nodaļām un 7 apakšnodaļām, projekta tehnoloģiskā daļa sastāv no 3 nodaļām un 3 apakšnodaļām,projekta darba un dabas aizsardzības daļa sastāv no vienas nodaļas. Diplomprojektā izmantotie materiāli: specializētā mācību literatūra, mācību materiāli, statistikas dati, Latvijas Republikas likumdošanas akti, elektroniskie resursi, autora patstāvīgi veikto pētījumu rezultāti, kā arī uzņēmuma iekšējie nepublicētie materiāli kopā 28 literatūras avoti. Diplomprojekta galvenie rezultāti: projekta ietvaros izstrādāti ekonomiski pamatoti priekšlikumi uzņēmējdarbības efektivitātes paaugstināšanai. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Bandonis A. Uzņēmējdarbības efektivitātes paaugstināšanas projekts: Diplomprojekts/ Zinātn. vadītāja Mg.oec., prof.doc. Ezera. I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2013.-65lpp.
Keywords ekonomika
Keywords in English economy
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 05.06.2013 15:45:24