Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language Mikroviļņu antenu parametru novērtējums Ka diapazonā
Title in English Evaluation of Microwave Antennas Parameters in Ka Band
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor V.Bobrovs
Reviewer O.Ozoliņš
Abstract Pētnieciskais darbs "Mikroviļņu antenu parametru novērtējums Ka diapazonā" ir noslēguma darbs bakalaura studiju programmas "Telekomunikācijas" ietvaros. Darbā tiek pētīta antenu raksturojošo parametru izmaiņu ietekme uz uztvertās jaudas līmeni, lauka stiprumu un PSO. Tas kopumā sastāv no trim nodaļām. Pirmajās divās no tām ir aprakstīta darba teorētiskā bāze. 1. nodaļa iekļauj mikroviļņu raidīšanas, uztveršanas un izplatīšanās priekšnosacījumu raksturojumu, savukārt 2. nodaļā tiek ietverts antenu raksturojošo parametru un biežāk sastopamo, kā arī konkrētu piemēru Ka diapazonā funkcionējošu antenu izklāsts. 3. nodaļā tiek aprakstīta darba eksperimentālā daļa, kas tiek veikta, realizējot datorsimulāciju ICS Basic programmatūrā ar raidošo un uztverošo antenu. Pēc tam tiek dots iegūto rezultātu izvērtējums un salīdzinājums. Nobeigumā tiek analizēta darba mērķa un uzdevumu izpildes gaita, kā arī tiek dots ieskats darba tālākā attīstībā. Darbs balstās uz 28 literatūras avotu analīzi un kopumā sastāv no 76 lappusēm, tajā ir iekļautas 40 formulas, 47 attēli, kā arī tam ir pievienoti 7 pielikumi.
Keywords Mikroviļņu Antena Ka diapazons
Keywords in English Microwave Antennas Ka band
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 05.06.2013 17:03:34