Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language "Elektroenerģijas ražotāju darbības īpatnības kopējā energosistēmā un elektroenerģijas tirgus apstākļos"
Title in English "Energy producers activity features in general electrical supply network and in the electricity market conditions"
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor A.Kutjuns
Reviewer
Abstract Šajā darbā tiek aplūkota elektroenerģijas ražotāju, īpaši to kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunīgos energoresursus, darbību iespējamā ietekme uz elektroenerģijas sistēmas stabilitāti un cenu veidošanos liberalizētā elektroenerģijas tirgus apstākļos. Darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām un secinājumiem. Pirmajā nodaļā aplūkota Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmas struktūra un tās attīstības perspektīvas. Otrajā nodaļā tiek apskatītas elektroenerģijas ražošanas iespējas izmantojot Latvijā pieejamos atjaunīgos energoresursus, ka arī Eiropas Savienības direktīvā sniegtās rekomendācijas energoresursu izmantošanas veicināšanā pielietojamiem atbalsta mehānismiem. Trešajā nodaļā tiek izpētītas elektroenerģijas sistēmas darbības īpatnības pie liela elektroenerģijas ražotāju īpatsvara, kas izmanto atjaunīgos energoresursus. Ceturtajā nodaļa aplūkots Baltijas valstu elektroapgādes sektora liberalizācijas process, cenu veidošanos principi elektroenerģijas tirgū un elektroenerģijas ražotāju, kas izmanto atjaunīgo energoresursus, darbību ietekme uz cenu veidošanos elektroenerģijas tirgū. Noslēgumā doti secinājumi par cenu veidošanas principiem, tehnisko un ekonomisko apstākļu ietekmi uz elektroenerģijas sistēmas darbībām. Darba kopapjoms ir 87 lappuses, tas satur 19 attēlus, 12 tabulas, 1 pielikumu un izmantoti 31 informācijas avoti.
Keywords Elektroenerģijas ražotāju darbības īpatnības kopējā energosistēmā un elektroenerģijas tirgus apstākļ
Keywords in English Energy producers activity features in general electrical supply network and in the electricity marke
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 05.06.2013 14:54:37