Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language „Ārstniecības iestādes personāla atlases un novērtēšanas projekts”
Title in English ”Project for selection and evaluation of personnel in a medical institution”
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor lekt. I. Ozoliņa-Ozola
Reviewer
Abstract Diplomprojekta autore: Iveta Grinfelde Diplomprojekta vadītājs: Iveta Ozoliņa-Ozola, RTU lekt., Mg.oec., B.psych. Diplomprojekta temats: Ārstniecības iestādes personāla atlases un novērtēšanas projekts. Diplomprojekta apjoms: 69 lapas; darbā iekļautas 21 tabulas un 21 attēli; darbam pievienoti 16 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 20 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, profesionālā literatūra personāla vadīšanā, kā arī SIA Neirožu klīnika nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā tika veikta analīze par SIA Neirožu klīnika, tās darbība un vēsture, raksturots personāls, analizēta personāla atlases un novērtēšana. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāts personāla atlases un novērtēšanas projekts. Tehnoloģiskajā daļā tika izveidota SIA Neirožu klīnika pretendentu CV datu bāze un izvērtēts tā pielietojums ikdienas darbā. Darba un dabas aizsardzības daļā tika analizēta darba aizsardzības sistēma SIA Neirožu klīnika un veikts darba vietas risku novērtējums klīniskā psihologa kabinetā. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Grinfelde, I. Ārstniecības iestādes personāla atlases un novērtēšanas projekts: Diplomprojekts Vadītājs: Ozoliņa- Ozola I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2010. 69 lpp.
Keywords Ārstniecības iestādes personāla atlases un novērtēšanas projekts
Keywords in English The project of selection and evaluation of personnel in the treatment institution
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 18.04.2011 12:20:52