Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language Vara kabeļu drošības novērtējums
Title in English Copper Cables Safety Evaluation
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor J.Poriņš; konsult. A.Supe
Reviewer O.Ozoliņš
Abstract Bakalaura darbā tiek sniegts vara kabeļu drošības jēdziena un ar to saistīto terminu definīcija un skaidrojums. Aprakstīti parametri, ar kuru palīdzību iespējams skaitliski novērtēt drošību. Tiek atklāts, kāda ir standartu saistība ar drošības līmeņa izmaiņām. Pamatojoties uz to, ka bojājumi pazemina drošību, tiek veidots vara kabeļu bojājumu cēloņu iedalījums, parādīti kādas sekas tie izraisa un kā katrs no tiem ietekmē kopējo sistēmas drošumu. Darba pētnieciskās daļas ietvaros tiek analizēta SIA Lattelecom vara kabeļu bojājumu statistika. Tiek veikta grafiska datu analīze un, kombinējot statistikas datus ar publiski pieejamiem pakalpojumu kvalitātes novērtējumu datiem, tiek aprēķināti un novērtēti drošuma parametri, tādejādi sniedzot drošības novērtējumu SIA Lattelecom vara kabeļu līniju tīklā. Darba noslēgumā tiek apskatīti kabeļu aizsardzības risinājumi, ar kuru palīdzību drošību var paaugstināt. Darbs sastāv no 61 lappuses, tajā iekļauti 22 attēli, 8 tabulas un 1 pielikums. Darba tapšanā izmantoti 37 literārie avoti.
Keywords Vara kabeļi drošības novērtējums drošums uzticamība bezatteikums kvalitāte bojājums atteikums
Keywords in English Copper cables safety evaluation estimation reliability non-refusal quality faults
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 05.06.2013 13:27:19