Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Elastīgas datu bāzes veidošanas iespēju izvērtējums
Title in English Analysis of Possibilities for Flexible Database Design
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor J.Eiduks, STP kat. asoc. profesors
Reviewer
Abstract Bakalaura darba mērķis ir veikt elastīgu datu bāzu izveides iespēju un attēlošanas struktūru veidu izpēti un izveidot elastīgas datu bāzes projektējumu.. Bakalaura darba mērķa īstenošanai tika apkopota informācija par elastīgas datu bāzes definējumu un priekšnosacījumiem šādu datu bāzu sekmīgai izpildei/ pielietojumam, kā arī tika apkopota un analizēta informācija par elastīgu datuglabāšanas un attēlošanas struktūru veidiem un iespējām. Bakalaura darba izstrādes ietvaros tika izveidota respondentu aptaujas anketa, kurā tika noskaidrotas mūsdienu progresīvākās datu bāzu struktūras un to lietojuma popularitāte. Balstoties uz anketas aptaujas rezultātiem un elastīgu datu glabāšanas un attēlošanas struktūru infromācijas analīzi, tika izstrādāts informācijas sistēmas datu bāzes pamata projektējums. Bakalaura darba ietvaros tika veiktas izmaiņas izveidotajam datu bāzes pamata projektējumam: tika pievienotas/ ieviestas jaunas funkcijas, kas datu bāzes pamata projektējuma objektu struktūru padarīja elastīgāku nākotnes papildfunkcijām. Balstoties uz apkopoto informāciju un iegūtajiem rezultātiem , tika izteikti priekšlikumi elastīgu datu bāzu struktūru veiksmīgam lietojumam lielos informācijas sistēmu projektos. Darba pamattekstā ir 50 lappuses, 26 attēli, 4 tabulas, 3 nosaukumu informācijas avoti un 3 pielikumi.
Keywords elastīgums, elastīgas struktūras, datu bāzes sakārtošana, universālā tabulas, zarošanās struktūras
Keywords in English flexibility, flexible structures, database refactoring, universal table, branching structure
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 05.06.2013 10:00:09