Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Ražošanai un montāžai paredzēta produktu projektēšanas lēmumu atbalsta rīka izstrāde
Title in English Development of Manufacture and Assembly Product Design Decision Support Tool
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. habil. sc. ing. Jurijs Merkurjevs
Reviewer Dr. sc. ing. Jeļena Pečerska
Abstract Maģistra darba mērķis ir ražošanai un montāžai paredzēta produktu projektēšanas lēmumu atbalsta rīka izstrāde, veicot zināšanu iegūšanu un to modelēšanu par mehānisko stiprinājumu sfēru un ar to saistītajiem montāžas procesiem lidmašīnas spārna produkta izstrādes ietvaros, izmantojot Maksimovic (2011) izstrādāto optimizēto zināšanu dzīves ciklu (Lean Knowledge Life Cycle). Lai identificētu un iegūtu attiecīgās sfēras zināšanas, tika veikts plašs praktisks nozares pētījums caur klātienes intervijām ar galvenajām iesaistītājām pusēm, izmantojot izstrādāto aptaujas anketu. Tādējādi, identificētās zināšanas ir iegūtas projektēšanas likumu un rekomendāciju veidā, lai atspoguļotu zināšanu sfēras saturu. Optimizētā zināšanu dzīves cikla (LeanKLC) pielietojuma rezultātā, tika izstrādāts visaptverošs zināšanu modelis un veikta tā validācija, balstoties uz ekspertu slēdzienu. Pamatojoties uz to, izstrādātais zināšanu modelis reprezentē iegūto sfēras zināšanu satura struktūru. Rezultātā izveidotais zināšanu modelis ir transformēts ražošanas un montāžas produktu projektēšanas lēmumu atbalsta rīkā, kas ir izstrādāts kā prototipa lietojumprogrammatūra, un tā validācijas process tika veikts caur tā pielietošanas piemēru. Tādējādi, izstrādātais rīka prototips var tikt izmantots, kā sistemātisks instruments zināšanu izplatīšanas procesos, kā arī nodrošināt atbalstu uz ražošanu un montāžu virzītiem produktu projektēšanas (Design for Manufacture and Assembly) lietojumiem. Galvenais izstrādātā rīka uzdevums ir palīdzēt projektēšanas inženieriem veikt precīzākus lēmumu pieņemšanas procesus, kā arī atbalstīt turpmāko uz zināšanām balstītu vides (Knowledge-based Environment) attīstību aviācijas rūpniecības nozarē.
Keywords Optimizētais zināšanu dzīves cikls, Zināšanu modelēšana, Lēmumu atbalsta rīks
Keywords in English Lean Knowledge Life Cycle, Knowledge Modelling, Decision Support Tool
Language eng
Year 2013
Date and time of uploading 19.06.2013 16:01:43