Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Līzinga izmantošana uzņēmējdarbībā
Title in English Leasing in business
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
Reviewer Dr.oec., doc. K.Kozlovskis
Abstract Bakalaura darba tēma ir Līzinga izmantošana uzņēmējdarbībā. Šī bakalaura darba mērķis ir uzzināt kas ir līzings, kādi līzinga veidi pastāv, kādos gadījumos ir nepieciešams līzings un vai tas ir izdevīgs, kā arī uzzināt, cik līzings ir attīstīts Latvijā un kā tas tiek regulēts. Bakalaura darba struktūra sastāv no ievada, analītiskās apskata daļas, pētījumu un aprēķinu daļas, nobeiguma un bibliogrāfiskā saraksta. Analītisko apskata daļu veido 3 nodaļas un 6 apakšnodaļas, tajās ir aplūkota līzinga attīstības vēsture pasaulē un Latvijā, līzinga operācijas mehānizms un līzinga operācijas elementi, kā arī aplūkoti līzinga maksājumu veidi un to aprēķināšanas metodes. Darba pētījumu un aprēķinu daļa sastāv no 3 nodaļām un 4 apakšnodaļām. Daļas ietvaros tika aplūkots līzinga portfelis Latvijā, kā arī sniegts uzņēmuma SIA McĀbols vispārējs raksturojums un, pamatojoties uz analītiskajā daļā izanalizēto teorētisko literatūru, tika veikta maksājumu novērtēšana ar dažādiem līzinga maksāšanas veidiem uzņēmumā par 10 gadiem uz priekšu, kā arī tika salīdzinātas šīs metodes. Darba nobeigumā tika apkopoti secinājumi no paveiktās salīdzināšanas, kā arī izvirzīti priekšlikumi Latvijas līzinga devējiem. Darba apjoms ir 69 lappuses, un tajā ir iekļauti 11 tabulas, 10 attēli un 26 formulas. Bakalaura darba izstrādes gaitā tika izmantoti 15 literatūras avoti.
Keywords Lizinga izmantosana uznemejdarbiba
Keywords in English "Leasing in business."
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 05.06.2013 06:49:57