Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Tūrisma tirgus attīstība un perspektīvas Latvijā"
Title in English "Developments and prospects of the tourism market in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
Reviewer Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
Abstract Darba pētījuma problēma ir saistīta ar tūrisma tirgus attīstību un tā perspektīvām Latvijā. Analītiskā nodaļā ir sniegts teorētiskais pamatojums par tūrisma nozari. Tiek veikta tūrisma tirgus analīze un noskaidroti attīstības mērķi. Darba pētījuma daļā tiek apskatīts tūrisma uzņēmējdarbības ienesīgums. Tūrisms ir viena no vadošajām un visstraujāk augošajām nozarēm un tiek uzskatīts par stratēģisku ekonomiskās attīstības un nodarbinātības prioritāti. Darba pētījuma objekts ir Latvijas tūrisma tirgus un tūrisma aģentūru attīstības iespējas. Darba pētījuma priekšmets ir tūrisma aģentūras. Darbs ir izstrādāts pamatojoties uz teorētiskajiem un praktiskajiem pētījumiem par tūrisma nozari, tūrisma aģentūru darbību un tās attīstības iespējām. Ar pētījumu metožu palīdzību un balstoties uz statistiskajiem datiem, kā arī konkrēta uzņēmuma datiem, t.i., peļņas un neto apgrozījuma dinamiku, ir veikta tūrisma nozares ienesīguma analīze. Balstoties uz visu iepriekš izpētīto informāciju par tūrismu, autore izstrādā jauna tūrisma uzņēmuma biznesa plānu. Darbs sastāv no ievada, divām nodaļām, nobeiguma. Darba apjoms ir 59 lappuses, tajā ietilpst 12 attēli, 1 formulas, 21 tabulas.
Keywords tūrisma tirgus attīstība, tūrisma tirgus analīze, tūrisma aģentūras
Keywords in English the tourism development, the tourism market analysis, travel agencies
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 05.06.2013 00:01:59