Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pašvaldības iestādes darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Title in English Project for enhancing performance efficiency in a local government institution
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt. K.Marinska
Reviewer Mg.oec., asist. I.Eriņa
Abstract Diplomprojekta tēma ir Pašvaldības iestādes darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts. Darbs sastāv no piecām daļām analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības un grafiskās daļas. Darba analītiskajā daļā tiek sniegts uzņēmuma un tā darbības apraksts, kā arī veikta tā darbības un darbības rādītāju analīze. Lai izpētītu iestādes darbības vidi tiek veikta arī SVID analīze, kas atklāj iestādes darbības stiprās un vājās puses, iespējas un draudus. Projekta aprēķinu daļā apskatīti priekšlikumi trīs iestādes darbības problēmu risināšanai darbinieku profesionālās pilnveides kursi, darbinieku darba slodzes palielināšana, tērpu uzskaites sistēmas ieviešana . Tehnoloģiskā daļa sastāv no konkrētu pulciņu dalībnieku skaita prognozēšanas. Darba un dabas aizsardzības daļā veikta darba vides risku un iestādes ietekmes uz vidi novērtēšana. Darba noslēgumā izstrādāta grafiskā daļa, kas parāda būtiskākos datus. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā un tas sastāv no 87 lapām, 5 daļām, 19 attēliem, 18 tabulām un 3 formulām. Galvenie informācijas avoti ir iestādes iekšējie dokumenti. Papildus informācija gūta citu izglītības nozares iestāžu izstrādātajos dokumentos, kā arī mācību līdzekļus un interneta resursus.
Keywords efektivitātes paaugstināšana
Keywords in English enhancing efficiency
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 04.06.2013 22:07:29