Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Ražošanas uzņēmuma darbības attīstības projekts"
Title in English "Project for developing the business performance of a manufacturing company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec.,doc. I.Andersone
Reviewer Mg.oec.,asist. L.Budņiks
Abstract Diplomprojekts ir izstrādāts par tēmu Ražošana uzņēmuma darbības attīstības projekts. Diplomprojekta autore ir Svetlana Jurkeviča. Diplomprojekts sastāv no ievada, analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības un grafiskās daļas, kā arī secinājumiem un priekšlikumiem. Analītiskajā daļā tika sniegta informācija par ražošanas uzņēmuma darbību, tika veikta ietekmējošo faktoru analīze, tika aprakstītas tendences reklāmas tirgū, tika novērtēts uzņēmuma finanšu stāvoklis. Projekta aprēķinu daļā tiek veikta trīs uzņēmuma darbības attīstības pasākumu analīze un ietekme uz uzņēmuma darbību. Tehnoloģiskajā daļā tika aprakstīta klientu datu bāzes veidošana un tās izmantošana ikdienas darba atvieglošanai un pilnveidošanai, pārdošanas veicināšanas pasākumu īstenošanai, klientu parādu apmaksas kontrolēšanai un atskaišu veidošanai. Darba un dabas aizsardzības daļā aprakstīti pilnvērtīgas darba aizsardzības sistēmas veidošanas pamatprincipi, tika veikta darba vides faktoru analīze un sastādīts preventīvo pasākumu plāns riska faktoru samazināšanai. Grafisko daļu veido projekta izstrādāšanas gaitā iegūto un izstrādāto rezultātu attēli. Kopējais darba apjoms ir 71 lapa. Datu atspoguļošanai tika izmantoti 24 attēli, 21 tabula, un 2 pielikumi. Darba izstrādei tika izmantoti 33 literatūras avoti.
Keywords Ražošana uzņēmuma darbības attīstības projekts
Keywords in English Project for Developing the Business Performance of a Manufacturing Company
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 04.06.2013 17:36:25