Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Investīcijas projekts ražošanas uzņēmumā
Title in English The Project of Investments in a Manufacturing Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Prakt.doc., Mg.oec. J.Jakubāne
Reviewer Mg.oec. V. Šatrevičs
Abstract ANOTĀCIJA Diplomprojekta autore ir Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 4. kursa studente Laura Birgere. Diplomprojekta mērķis: izstrādāt investīciju projektu ražošanas uzņēmumā. Diplomprojekts sastāv no 5 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, tā apjoms 79 lapas (bet pielikumiem), tajā ir 39 attēli, 28 tabulas un 16 formulas. Darbā pievienoti 16 pielikumi un to apjoms 16 lapas. Analītiskajā daļā sastāv no SIA „Norplast” vispārīgās analīzes, uzņēmējdarbības vidi ietekmējošo faktoru analīzes un finanšu pārskatu analīzes. Projektu aprēķinu daļā tiek izstrādāti trīs projekti – ražotnes paplašināšana, jaunas tehnoloģijas ieviešana un produkta virzīšana jaunā tirgū. Tehnoloģiskajā daļā ir aprakstīta grāmatvedības datorprogramma „Zalktis”. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek izveidota darba aizsardzības sistēma uzņēmumā, tiek novērtēti riski darba vietās un aprēķinātas preventīvo pasākumu izmaksas. Grafiskā daļa sastāv no 16 attēliem, kuri ir darba autores veidoti, gan no projektu aprēķinu daļas, gan no analītiskās daļas. Secinājumos un priekšlikumos tiek atspoguļotas diplomprojektā iegūtās galvenās teorētiskās un praktiskās atziņas.
Keywords Investīcijas projekts ražošanas uzņēmumā
Keywords in English The Project of Investments in a Manufacturing Company
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 04.06.2013 15:53:10