Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Valsts pārvaldes iestādes darbības novērtējums"
Title in English "Performance evaluation of the public administration institution"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Jakubāne
Reviewer Mg.oec.,asist. I.Eriņa
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Valsts pārvaldes iestādes darbības novērtējums”, un tā ir izklāstīta uz 89 lapām. Tēmas izklāsta uzskatāmībai darbs papildināts ar desmit attēliem, divpadsmit tabulām un sešiem pielikumiem. Bakalaura darba tēma tika izvēlēta, tāpēc, ka ikvienas valsts ekonomikā pastāv resursu pārdales problēma, jo tautsaimniecībā ar ierobežotiem resursiem pastāv dilemma: pārdalīt resursus vairāk aizsardzībai un drošībai vai labklājībai un attīstībai, tāpēc NBS nodrošinājumam ar materiāltehniskajiem līdzekļiem ir jāmeklē visefektīvākā iepirkumu, apgādes un nodrošinājuma sistēma ar minimālām izmaksām un maksimālo efektivitāti, kas spētu nodrošināt Nacionālo bruņoto spēku vienības ar nepieciešamajiem materiāltehniskiem līdzekļiem un pakalpojumiem vajadzīgajā apjomā un laikā. Bakalaura darbu veido divas daļas: 1. Analītiskā un apraksta daļa, kurā tiek analizēta publisko iepirkumu, aizsardzības ekonomikas un militārā materiāltehniskā nodrošinājuma un apgādes sistēmas specifika, analizēti Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti, AM un NBS noteikumi, kas nosaka NBS iepirkuma, apgādes un nodrošinājuma sistēmas darbību; 2. Pētījumu un aprēķinu daļa, kurā tiek pētīta un sniegts novērtējums Nacionālo bruņoto spēku iepirkumu, apgādes un nodrošinājuma sistēmas darbībai un sniegti priekšlikumi sistēmas darbības pilnveidošanai. Izstrādājot bakalaura darbu tika izmantotas kvantitatīvās, kvalitatīvās, analītiskās, statistiskās un matemātiskās pētījumu metodes. Izstrādājot bakalaura darbu tika izmantotas grāmatas un zinātniskie raksti publisko iepirkumu, aizsardzības ekonomikas un militārā materiāltehniskā nodrošinājuma un apgādes specifikas jomā, Latvijas Republikā spēkā esošie likumi un normatīvie akti, AM un NBS iekšējie reglamentējošie normatīvie akti, kā arī izmantoti elektroniskie resursi.
Keywords Valsts pārvaldes iestāde, iepirkuma, apgādes un nodrošinājuma sistēma
Keywords in English public administration institution, procurement, equipment, and security system
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 04.06.2013 08:43:43