Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA "Sperre Baltic"
Title in English "Improvement of Quality Management System in the "Sperre Baltic" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. Maira Sapata
Reviewer Dr.sc.ing., profesors Jānis Mazais
Abstract Cīrule A. SIA Sperre Baltic kvalitātes vadības sistēmas pilnveide: Maģistra darbs / A. Cīrule, M. Sapata. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013. 97 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 97 lpp., tajās iekļauti 24 attēli, 15 tabulas, 4 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 30 avoti latviešu, 15 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi uz 16 lpp. Darba mērķis ir izvērtēt uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmas pašreizējo situāciju un sniegt priekšlikumus tās pilnveidei, ar mērķi samazināt brāķa apjomu ražošanā par astoņiem procentiem, sasniedzot 10 % līmeni. Pirmajā darba daļā apskatīti kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanas un tās modeļu teorētiskie aspekti, kvalitātes vēsture, kā arī kvalitātes jēdziens ražošanā. Otrajā darba daļā veikta uzņēmuma Sperre Baltic darbības analīze. Apskatītas nozares tendences pasaulē un Latvijā. Veikta SIA Sperre Baltic iekšējās un ārējās vides ietekmējošo faktoru izpēte un analīze, noteiktas organizācijas stiprās un vājās puses, potenciālās iespējas un draudi. Trešajā darba daļā aprakstītas SIA Sperre Baltic kvalitātes vadības sistēmas pilnveides iespējas. Veikti efektivitātes aprēķini. SIA Sperre Baltic 2012. gadā iekšējais brāķis bija 18,1 %, bet ārējais brāķis - 3,5 %. Kopējās kvalitātes izmaksas sastādīja 12,7 % no visām ražošanas izmaksām, ko var uzskatīt par kritisku rādītāju. Sliktas kvalitātes izmaksas rada gan tiešās, gan netiešās izmaksas. Pilnveidojot kvalitātes vadības sistēmu, ir iespējams samazināt brāķa procentu. Priekšlikumi kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanai ir: 1. Padarīt efektīvāku brāķu uzskaites procesu; 2. Vizualizēt un standartizēt ražošanas procesus, padarīt tos caurspīdīgākus; 3. Izstrādāt un ieviest izlases veidošanas standartu, kas ļautu samazināt laiku, ko darbinieki tērē detaļu kvalitātes pārbaudēm; 4. Izmērīt un noteikt klientu apmierinātības līmeni; 5. Ieviest Mērīšanas vadības sistēmu atbilstoši standartam ISO 10012:2003 prasībām un ieteikumiem.
Keywords Maģistra darbs, Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA "Sperre Baltic
Keywords in English Improvement of Quality management System at Sperre Baltic Ltd: Master Thesis
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.06.2013 23:39:14