Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Tahogrāfu inspicēšanas procesa pilnveide SIA "Nordtranselektro"
Title in English "Improvement of Tachographs Inspection Process in the "Nordtranselektro" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., lektore Raimonda Liepiņa
Reviewer Dipl.ing., asoc.profesors Jānis Miķelsons
Abstract Svarinska A. Tahogrāfu inspicēšanas procesa pilnveide SIA Nordtranselektro: Bakalaura darbs / A.Svarinska, R.Liepiņa. Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013.- 58 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 58 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 5 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti - 20 avoti latviešu, 22 avoti angļu un 1 avots krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir balstoties uz SIA Nordtranselektro digitālo tahogrāfu inspicēšanas procesa izvērtējumu sniegt priekšlikumus procesa pilnveidei, lai optimizētu inspicēšanas procesu. Pirmajā darba daļā ir apskatīta teorija par kvalitātes vadību kopumā, par procesa jēdzienu un to vadību, atbilstības novērtēšanu un tās galvenajiem elementiem un procedūrām kā arī par kvalitātes vadības metodēm, kas tiek izmantotas darba analītiskajā daļā, Otrajā darba daļā ir apskatīta inspicēšanas nozare Latvijā, raksturota SIA Nordtranselektro darbība, analizējot uzņēmuma kvalitātes sistēmas elementus un digitālo tahogrāfu inspicēšanas procesa īstenošanu. Trešajā darba daļā autore ir izstrādājusi priekšlikumus digitālo tahogrāfu inspicēšanas procesa pilnveidei. Nozīmīgākie secinājumi ir nepilnības digitālo tahogrāfu inspicēšanas procesā. Lai to pilnveidotu un uzlabotu, autore izstrādā atbilstošus priekšlikumus.
Keywords kvalitāte, procesa pilnveide, inspicēšana, atbilstības novērtēšana
Keywords in English quality, process improvement, inspection, conformity assessment
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 04.06.2013 09:11:44