Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Uzņēmuma peļņas palielināšanas projekts”
Title in English „Project for improving the company’s profit”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., pr.doc. J.Jakubāne
Reviewer Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
Abstract Zane Puntūze - Uzņēmuma peļņas palielināšanas projekts. Diplomprojekts izstrādāts augstākās profesionālās izglītības iegūšanai. Diplomdarba mērķis: izvērtēt uzņēmuma SIA A Express peļņas palielināšanas iespējas. Darbs sastāv no ievada, piecām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem; kopā ir 71 lapa, 7 pielikumi, 32 tabulas un 38 attēli, izmantotas 8 formulas; izstrādājot darbu tiek izmantoti 26 literatūras avoti. Analītiskajā daļā tiek raksturota SIA A Express saimnieciskā darbība, finansiālais stāvoklis, izmantojot uzņēmuma datus no 2009.gada līdz 2012.gadam. Tiek izvirzītas uzņēmuma problēmas un priekšlikumi. Projekta aprēķinu daļā tiek izvirzītas uzņēmuma SIA A Express galvenās problēmas un tiek piedāvāti risinājumi: pilnveidot uzņēmuma autoparku ar mērķi paaugstināt sniegto pakalpojumu skaitu un efektivitāti; samazināt uzņēmuma izmaksas; sniegt ekspedīcijas pakalpojumus, lai palielinātu uzņēmuma apgrozījumu un peļņu. Tehnoloģiskā daļā tiek aplūkotas uzņēmuma iespējas veikt autopārvadājumu plānošanas optimizāciju. Darba aizsardzības daļā tiek analizēti darba drošības riski un to samazināšanas pasākumi, ka arī rēķināti nepieciešami līdzekļi, lai īstenotu uzņēmuma darba aizsardzības pasākumu plānu. Grafiskā daļā ir iekļautas 2 tabulas, 5 attēli un 9 grafiki, kas atspoguļo darba gaitā iegūtos rezultātus. Darbā apkopoti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi SIA A Express peļņas palielināšanai. Diplomprojekts izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, grāmatām, publikācijām periodiskajos izdevumos, interneta resursiem un SIA A Express 2009.gada - 2012. gada Gada pārskatiem.
Keywords Uzņēmuma peļņas palielināšanas projekts
Keywords in English Company profit improvement project
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 04.06.2013 08:57:23