Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Izdevniecības attīstības projekts
Title in English Project for developing a publishing house
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., doc. I.Andersone
Reviewer Mg.oec. V.Didenko
Abstract Diplomprojekta tēma ir Izdevniecības attīstības projekts. Darbā tiek apskatīts uzņēmums SIA Lietišķās informācijas dienests, kas nodarbojas ar normatīvo dokumentu abonentizdevumu izdošanu, žurnālu izdošanu, nodokļu likumdošanas semināru organizēšanu u.c. Diplomprojekts sastāv no piecam daļām. Analītiskajā daļā tiek raksturots uzņēmums, veikta saimnieciskās darbības analīze, novērtēti darbības rezultāti laika posmā no 2009.gada līdz 2012.gadam ieskaitot, par pamatu ņemot auditētus uzņēmuma gada pārskatus. Sīkāk analizējot uzņēmuma darbību tiek novērtēti uzņēmuma finanšu rādītāji un esošās darbības sfēras, konstatēti ieņēmumu un izdevumu posteņu samazināšanās iemesli. Projekta daļā tiek sniegti trīs jauni ieteikumi uzņēmuma darbības attīstībai: Jauna žurnāla juristiem Likums un vārds ieviešana; Mārketinga komunikāciju izmantošana jaunā produkta virzīšanai tirgū; Izmaksu samazināšana, ieviešot iekšejo tipogrāfiju. Tehnoloģiskajā daļā ir izstrādāta mājas lapa jaunajam uzņēmuma produktam žurnālam juristiem Likums un vārds. Darba un dabas aizsardzības daļā ir novērtēti darba vides riski un to faktori esošajiem uzņēmuma darbiniekiem pastāvošajā birojā Graudu ielā 68 un izstrādāts preventīvo pasākumu plāns riska faktoru novēršanai, vai samazināšanai. Grafiskajā daļā apkopoti diplomprojektā iekļautie autores izstrādātie vizuālie materiāli. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā un tas sastāv no 85 lpp., 5 daļām, 39 attēliem, 28 tabulām, 19 formulām un 9 pielikumiem. Bibliogrāfiskais saraksts satāv no 26 literatūras avotiem. Darba izstrādes laikā ir veikti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi uzņēmuma darbības tālākai attistībai.
Keywords Izdevniecības attīstības projekts
Keywords in English Project for developing a publishing house
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 10.06.2013 17:39:18