Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Eiropas sociālā fonda piesaistīšanas projekts”
Title in English „Project for attracting European social funds”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor lekt. U. Kamols
Reviewer
Abstract Diplomprojekta autors: Jevgeņija Ovsjaņikova Diplomprojekta vadītājs: asist. Mg. oec, Dipi. oec. U. Kamols Diplomprojekta tēma: Eiropas Sociālā fonda piesaistīšanas projekts. Diplomprojekta apjoms: darbs sastāv no ievada, piecām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 67 lpp., t.sk. 48 art., 13 tab. Darbam pievienoti 8 pielikumi un grafiskā daļa. Diplomprojekta darbā izmantotie avoti: 33 avoti latviešu valodā, t.sk. 27 interneta avoti. Diplomprojekta darba galvenie rezultāti: Veikta ES struktūrfondu izpēte; atrasta projekta realizācijai piemērotākā ES struktūrfondu darbības programma un pasākums; sastādīts projekta realizācijas grafiks un aprakstīti tam nepieciešamie pasākumi; aprakstīta projekta īstenošana, noteiktas iespējamās projekta realizācijas alternatīvas; novērtēti un aprakstīti ar projekta īstenošanu saistītie riski; izvērtēti projekta īstenošanai nepieciešamie resursi un to nodrošinājums; sastādīta projekta izmaksu tāme un finansēšanas plāns; aprēķināti plānotie finanšu rezultāti projekta realizācijas posmam; veikta projekta ekonomiskās efektivitātes analīze; izdarīti secinājumi un noformulēti pamatoti priekšlikumi uzņēmuma turpmākai darbībai. Projekta darba bibliogrāfiskais apraksts: Ovsjaņikova, J. Eiropas Sociālā fonda piesaistīšanas projekts: Diplomprojekta darbs Vadītājs Kamols U. - Datorsalikums. - Rīga: RTU, 2010. - 67 lpp.
Keywords Eiropas Sociālā fonda piesaistīšanas projekts
Keywords in English Project for attracting European Social Fund
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 20.04.2011 10:12:58