Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Augstākās mācību iestādes studentu pašpārvaldes darbības procesu pilnveide
Title in English Enhancement of the activities of student self-government in a higher educational institution
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., prof. K.Didenko
Reviewer Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Abstract Diplomprojekts Augstākās mācību iestādes studentu pašpārvaldes darbības procesu pilnveide tika izstrādāts ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedrā, tirgzinības un tirdzniecības ekonomika specializācijā. Diplomprojekta mērķis ir izanalizēt augstākās mācību iestādes studentu pašpārvaldes darbību un tās ietekmējošās vides faktorus un izstrādāt trīs priekšlikumus studentu pašpārvaldes darbības procesu pilnveidei. Diplomprojekts ir uzrakstīts latviešu valodā un sastāv no analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Analītiskās daļas ietvaros ir analizēta augstākās izglītības telpa, tās turpmākās attīstības tendences, Latvijas Studentu apvienības un studentu pašpārvalžu nozīme augstākās izglītības attīstības veicināšanā, kā arī konstatētas darbības procesu trūkumi augstākās mācību iestādes studentu pašpārvaldes darbībā. Projekta aprēķina daļā ir izstrādātas izvirzīto problēmu trīs risinājumi: kritēriju sistēmas izveide, kas ļauj novērtēt studentu pašpārvaldes kā īpašas organizācijas formas darbību, ņemot vērā finansiālos rādītājus, iekšējo procesus, studentu apmierinātību un spējām attīstīties, jauna organizatoriskā struktūra, palielinot vidējā līmeņa vadītāju skaitu, kā arī izstrādāta kvalitātes sistēma un izrēķinātas nepieciešamās izmaksas un to atdeve. Tehnoloģiskajā daļā ir modernizēta studentu pašpārvaldes mājaslapa, ieviešot mūsdienu risinājumus un padarot to vizuāli pievilcīgāku tās mērķauditorijai, kā arī izstrādāta studentu pašpārvaldes biedru datubāze, kas ir daļa no kvalitātes sistēmas ieviešanas procesa. Darba un dabas aizsardzības daļā ir konstatēti riski, kas ietekmē darba vidi, un izstrādāts aizsardzības plāns. Grafiskajā daļā ir apkopoti attēli un grafiki, kuri vizuāli prezentē diplomprojekta rezultātus. Diplomprojekta apjoms ir 71 lapaspuse, kas sevī ietver 28 tabulas, 38 attēlus, 27 izmantotus literatūras avotus un 6 pielikumus, grafiskās daļas apjoms ir 16 lapas.
Keywords Izglītība, studentu pašpārvalde, kvalitāte, organizatoriskā struktūra, novērtēšanas kritēriji
Keywords in English Education, student self-government, quality, organizational structure, criteria of evaluation
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.06.2013 21:52:16