Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Virzīšanas pasākumu plānošana jaunam produktam
Title in English Planning of promotional measures for a new product
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., doc. I.Andersone
Reviewer Dr.oec., doc. R.Greitāne
Abstract Šī bakalaura darba tēma ir Virzīšanas pasākumu plānošana jaunam produktam. Darba mērķis ir izstrādāt optimālu virzīšanas pasākumu plānu, jauna produkta virzībai tirgū. Analītiskā apskata daļa sastāv no trijām nodaļām. Pirmajā nodaļā ir apskatīta produkta virzīšanas tirgū būtība un ietekmējošie faktori. Otrajā daļā ir izpētītas iespējamās virzīšanas pasākumu metodes un šī daļa sastāv no sešām apakšnodaļām, detalizētāk apskatot katru no metodēm. Trešā daļa sniedz izklāstu par produktu virzīšanas pasākumu plānošanas posmiem. Pētījumu un aprēķinu daļa ir sadalīta četrās nodaļās. Pirmā nodaļa sniedz informāciju par uzņēmuma un tā pozicionēšanu tirgū. Otrajā nodaļā tiek iepazīstināts ar uzņēmuma produktu un tā priekšrocībām. Trešajā nodaļā tiek izstrādāts virzīšanas pasākumu plāns un ceturtā nodaļa sniedz plāna efektivitātes novērtējumu. Darba nobeigumā tika izdarīti secinājumi, ka izvēlētā uzņēmuma produkta virzīšanas tirgū pasākumu plāns spēs piesaistīt nepieciešamo auditoriju uzņēmuma izvirzīto mērķu sasniegšanai. Tiks stiprinātas uzņēmuma vērtība un celta tā reputācija tirgū. Darba izstrādes procesā autore veica pētījumu aptaujas formātā. Darba saturs tika papildināts, balstoties uz aptaujā ievāktajiem datiem. Bakalaura darba apjoms ir 66 lpp., kurās tika ietvertas 11 tabulas, 15 attēli un 10 pielikumi. Darbā izmantoti 23 bibliogrāfiskie avoti, tai skaitā interneta resursi.
Keywords Virzisanas pasakumu planosana jaunam produktam
Keywords in English Planning of promotional measures for a new product
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.06.2013 21:34:31