Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "SIA "Super Tan" klientu apmierinātības paaugstināšana"
Title in English "Increase of Customers Satisfaction in the "Super Tan" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. Maira Sapata
Reviewer Dr.sc.ing.,docente Iveta Mežinska
Abstract Gorškova J. SIA Super Tan klientu apmierinātības paaugstināšana: Bakalaura Darbs / J. Gorškova , M. Sapata Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013. 70 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70 lpp., tajā iekļauti 14 attēli un 11 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 14 avoti latviešu, 1 angļu un 7 krievu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi uz 5 lappusēm. Darba mērķis ir apkopot un izanalizēt informāciju, lai noskaidrotu klientu neapmierinātības cēloņus un pilnveidot procesus klientu apmierinātības paagtināšanai uzņēmumā Super Tan. Pirmajā darba daļā tiek apkopota informācija par klientu apmierinātību, klientu apmierinātības noteikšanas metodēm, procesu vadību un procesu pilnveidošanas un uzlabošanas metodēm un paņēmieniem. Otrajā darba daļā tiek novērtēts un izanalizēts uzņemums Super Tan. Detalizēti tiek analizēti atsevišķi problemātiskie uzņēmuma procesi un tiek piedāvāti uzlabojoši un pilnveidojoši risinājumi. Analīzes rezultātā iegūtā informācija palīdz risināt bakalaura darba izvirzītos uzdevumus. Trešajā darba daļā tiek izstrādāti uzņēmuma Super Tan pilnveidoti procesi, atbilstības novērtēšanas darbības uzlabojoši un pilnveidojoši risinājumi. Tas efektivitātes pierādījums, un pamatojums ar konkrētiem aprēķiniem. Šajā daļā tiek parādīts kā izvēlētie risinājumi tiks īstenoti. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir: visi pilnveidošanas un uzlabošana pasākumi tika veiksmīgi realizēti. Rezultātā tika paaugstināts klientu apmierinātības tika palielināti ieņēmumi. Regulāri veicot nepārtrauktu procesu pilnveidošanu un procesu uzlabošanas pasākumus var sasniegt augstākus uzņēmuma rādītājus. Novērojot tendenci var laicīgi reaģēt uz izmaiņām un veicot pilnveidošanas pasākumus veiksmīgai uzņemējdarbībai.
Keywords "SIA "Super Tan" klientu apmierinātības paaugstināšana"
Keywords in English "Increase of Customers Satisfaction in the "Super Tan" Ltd"
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.06.2013 21:19:46