Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Mārketinga komunikācijas plānošana uzņēmumā”
Title in English „Planning of marketing communication in a company”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt. B.Levina
Reviewer Dr.oec., doc. R.Greitāne
Abstract Bakalaura darba autors: Elvijs Losbergs Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., asist. Baiba Levina Bakalaura darba temats: „ Mārketinga komunikācijas plānošana uzņēmumā”. Bakalaura darba apjoms: 56 lappuses, tika izmantoti 21 informācijas avoti, iekļauti 8 attēli un 14 tabulas. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: zinātniskā literatūra, periodiskie izdevumi, kā arī interneta resursi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Ikviena mūsdienīga uzņēmuma mērķis ir maksimāli nopelnīt, un lai sasniegtu šo mērķi ir nepieciešams izstrādāt mārketinga komunikācijas plānošanu uzņēmumā un tādā veidā, veicinot preču un pakalpojumu virzīšanu tirgū.Darbs sastāv no analītiskās apskata daļas, kurā ir apskatīta mārketinga komunikācijas plānošanas būtība un nozīme, virzīšanas veidi un to salīdzinājums un mārketinga plānošanas virzīšanas pasākumu process, kā arī no pētījumu un aprēķinu daļas, kurā iekļauts uzņēmuma raksturojums, nozares analīze, konkurences analīze, uzņēmuma SVID analīze. Šīs daļas nobeigumā tika izvērtēta tāda pasākumu efektivitāte, kas pēc iespējas vairāk atbilstu vispiemērotākajai mārketinga komunikācijas plānošanai. Nobeigumā izdarīti secinājumi, izejot no darbā veiktajiem mārketinga komunikācijas plānošanas pasākumiem, un norādīts bibliogrāfiskais saraksts, kur var redzēt izmantoto grāmatu sarakstu, interneta resursus, kā arī citus resursus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Elvijs Losbergs. Mārketinga komunikācijas plānošana uzņēmumā: Bakalaura darbs/Mg.oec., asist. Levina B.- Datorsalikums.- Rīga: RTU,2013.- 56 lpp.
Keywords Mārketinga komunikācijas plānošana uzņēmumā
Keywords in English Marketing communications planning in company
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.06.2013 19:36:35