Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Mazo un vidējo uzņēmumu attīstība Latvijā"
Title in English "Development of small and medium enterprises in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
Reviewer Mg.oec.,lekt. K.Marinska
Abstract Bakalaura darba tēma: Mazo un vidējo uzņēmuma attīstība Latvijā Bakalaura darba mērķis: Veikt mazo un vidējo uzņēmumu attīstības izpēti Latvijā. Bakalaura darba uzdevumi: Veikt novērtēšanu un apkopot teorētiskās atziņas par mazo un vidējo uzņēmumu attīstības tendencēm Latvijā; Veikt novērtēšanu Latvijas valsts un Eiropas Savienības ietekmē uz mazo un vidējo attīstību Latvijā; Raksturot SIA Alize darbību; Novērtēt SIA Alize iekšējo un ārējo vidi; Noteikt SIA Alize attīstības iespējas un tendences; Izstrādāt un argumentēt secinājumus par mazo un vidējo uzņēmumu attīstību Latvijā. Analītiskā daļā apskatīta teorija par mazo un vidējo uzņēmumu attīstības tendencēm Latvijā un kāda ir valsts un Eiropas Savienības loma šo uzņēmumu attīstībā. Kā arī sniegts ieskats uzņēmumu attīstības priekšnosacījumiem. Pētnieciskajā un aprēķinu daļā ir raksturots uzņēmums, veikta tā darbības novērtēšana, kā ari apskatītas attīstības tendences un iespējas. Darba noslēgumā izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi uzņēmējdarbības pilnveidošanai un attīstībai. Darbā izmantoti dažādi materiāli. Bakalaura darbā ievietoti 22 attēlu, divas tabulas un 7 formulas. Darbs uzrakstīts uz 51 lapaspuses, darbam pievienots arī pielikums.
Keywords Mazo un vidējo uzņēmumu attīstība Latvijā
Keywords in English Development of small and medium enterprises in Latvia
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 04.06.2013 18:13:32