Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Produkta virzīšana tirgū”
Title in English „Product promotion into the market”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., doc. I.Andersone
Reviewer Mg.oec., lekt. B.Levina
Abstract Bakalaura darba autors: Alisa Dunkina Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec.lekt. I. Andersone Bakalaura darba temats: „Produkta virzīšana tirgū” Bakalaura darba apjoms: 50 lpp, 19 tab., 9 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: zinātniskā literatūra – 15 latviešu valodā un 5 krievu valodā, valsts statistikas dati, interneta resursi un uzņēmuma nepublicētie dati. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskās apskates daļā tika apskatīta virzīšanas būtība, veidi un mārketinga komunikāciju plānošanas process. Pētījumu un aprēķinu daļā praktiski tiek izskatīta produkta virzība un mārketinga komunikāciju plānošana konkrētam uzņēmuma. Par analītiskās apskates, pētījumu un aprēķinu daļām tiek veikti secinājumi un izteikti priekšlikumi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Dunkina A. Produkta virzīšana tirgū: Bakalaura darbs/Zinātn. vadītāja Andersone I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2013. – 50 lpp.
Keywords Produkta virzīšana tirgū
Keywords in English Product promotion into the market
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.06.2013 18:32:12